DutchVideo 2016

Ondanks de waarschuwingen volgde de ene na de andere straf snel!

Dit is een resumé van de straffen, die elkaar laatst snel opvolgden. Want ondanks de waarschuwingen, die de almachtige God gaf, vanaf 18 april 2016, werden de profetieën snel vervuld over de uitgesproken landen, vanwege het niet serieus nemen van Gods waarschuwingen, welke ontvangen en doorgegeven waren door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen aan diverse landen!

Gepubliceerd op 25 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

hand of God in the clouds

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 25 augustus 2016 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is de Almachtige, JHWH, Abba, Vader!

Voorwaar, op 18 april 2016 werd u een waarschuwende, profetische boodschap gebracht, met als titel:
‘Mijn straf zal niet meer te verdragen zijn, China, Noord- en Zuid-Korea en heel Azië!’ Voorwaar, en zo kwam deze profetie tot vervulling, dat er telkens velen omgekomen zijn door ongehoorzaamheid! In totaal zijn meer dan 20.000 mensen omgekomen door zeer zware regenbuien. En vele stuwdammen konden het enorme water niet meer aan met de aardverschuivingen!

Voorwaar, in Azië volgde de ene ramp na de andere zich snel op!
Een passagiersschip met meer dan 460 mensen aan boord ging ten onder. Grote delen van Midden-, Oost- en Noord-China werden getroffen, dan weer door een tyfoon, die een golf van vernietiging achterliet. Ik openbaar u dat er nog veel meer rampen aankomen, tenzij men zich bekeert en afstand doet van de afgoden, en berouw heeft.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel:
‘Schrijf de dag van deze uitgesproken profetieën op uw kalender!’ van 20 april 2016. Ook daar werd Italië, onder andere, gewaarschuwd. En zo kwam er een krachtige aardbeving in Midden-Italië, met meer dan 247 doden tot gevolg! Door deze beving zijn velen hun huis kwijt, en zijn er meer dan 370 mensen gewond geraakt. Dit vond plaats op 25 augustus 2016. Dit betekent ook een profetische vervulling Gods.

Voorwaar, God laat niet met zich spotten!
O wee u! Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Breodres, en waarschuw u ernstig, dat dit alles geen natuurramp is. Ook Italië moet zich bekeren!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com