DutchVideo 2014

Obama’s verborgen plannen om Ebola tegen te gaan!

Profetische openbaring Gods: Onthullingen over de ware aard van Obama, en zijn verborgen plannen achter het bouwen van nieuwe ziekenhuizen om Ebola tegen te gaan!

Gepubliceerd op 17 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Obama lord of the flies

Volledige weergave:

Hallo! Op 17 september 2014 bracht een bode engel van God, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze openbarende, profetische boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

Engelen Gods communiceren met een hoger bewustzijn dan de mens, en een veel hogere kennis, zelfs in technologische kennis.

Voorwaar, vergeet niet dat de gevallen engelen ook deze kenmerken hebben en zich voordoen als engelen des lichts, maar ze behoren satan toe.

Voorwaar, de antichrist communiceert onderling via telepathische weg.

En zo kan de antichrist telkens, van de ene op de andere dag, een andere positie innemen. Voorwaar, de antichrist gebruikt gesprekshypnose en gebruikt verschillende hypnose technieken, zoals het langzaam spreken, ritme, trancetoestand opwekken, enzovoorts. Voorwaar, vergeet niet dat de slang, ook wel de draak genoemd, listig is! Denk hierbij aan de eerste zonde in het paradijs. Voorwaar, en zo brengt hij u, de antichrist: hoop, vrede en veiligheid. Voorwaar, mijn naam is Surisa en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de antichrist wil het Obamacare implantaat, de RFID-chip, een mini microchip, ook gaan toepassen in het verborgene in de nieuwe ziekenhuizen, die men in Liberia gaat bouwen tegen Ebola.

Voorwaar, de antichrist heeft een stappenplan. Maar bij het horen van de bazuin en de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal zijn troon vallen en hij zal zijn verlies uitschreeuwen! Voorwaar,

Openbaring 12, vers 11  En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Voorwaar, men zegt: “Het gaat beter met de economie”.

Geloof dit niet! Want zo staat er geschreven in:

Openbaring 13, vers 16, 17 en 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, de antichrist draagt een masker.

En wat uit de mond kwam van de antichrist waren vliegjes, die Ebola overbrachten!

Openbaring 13, vers 6 tot en met 9  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com