DutchVideo 2018

Obama en Trump zijn één lichaam en één geest

Vele bewijzen werden u meer en meer geopenbaard over de antichrist, Barack Obama, door de God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Obama heeft het lichaam en de geest van Donald Trump nog steeds onder zijn hoede, en onderhoudt de communicatie. Niets gaat satan – Obama – te ver om de mensen op de Aarde te manipuleren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 oktober 2018 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, laten we even teruggaan naar die tijd…
De satan staat bekend als de grootste manipulator ooit, en zit vol tactieken! Ook heeft satan met zijn gevallen engelen, voordat ze uit de Hemel werden gezet, geproefd van de verborgenheden in de Hemel, en zowel van al de kennis als de levensechte technologie, en zowel van het onzichtbare als het zichtbare.

De macht en kracht van God gaat alle verstand te boven!

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Dit is reality!
Geen een of andere fantasie superheld of sciencefiction technologie kan zich vergelijken met de grootheid van God, hoewel de satan met zijn beperkte kennis de wereld verleidt, evenals in de technologie! Voorwaar, in de boodschap met de titel: ‘Openbaring Gods: Het uiterlijk dat Obama aannam via een menselijke kloon komt van Farao Aka Obamunaki!’ werd u geopenbaard dat de satan, Obama, het uiterlijk aannam van een dode Farao, Farao Aka Obamunaki. Hij heeft via een kloon deze gedaante aangenomen!

Voorwaar, vele bewijzen werden u meer en meer geopenbaard over de antichrist.
Barack Obama zei nog, na zijn afscheid als president: “Ik zal op een betere manier, en sterker en zichtbaarder, in beeld komen en mij nuttiger maken dan ooit tevoren!” Voorwaar, zo zwaaide men nog naar Barack Obama, en liet de satan iedereen geloven, dat hij niet de satan was, hoewel Donald Trumps lichaam nu overgenomen is door de satan. Obama heeft het lichaam en de geest onder zijn hoede, en onderhoudt de communicatie!

Niets gaat satan te ver om de mensen op de Aarde te manipuleren, om zo de mens van God af te trekken.
Voorwaar, Donald Trump en de satan zijn één werktuig en één levensecht gevaar voor de wereld! Men wil de mens van God wegtrekken door alle middelen, evenals door technologie en levensechte games en beelden, zoals 2D, 3D, 4D, 5D, 6, 7, 8D, enzovoorts.

Bewapen u als kind van God, en blijf tijd maken om uw relatie met God niet te verwaarlozen.
Laat de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, op de eerste plaats zijn in uw leven!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com