DutchVideo 2020

O wee, wereld, bekeer u nu het nog kan!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Zo spreekt de Here, de enige Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Er is geen God buiten Mij! Wanneer het lijkt dat alles in de wereld onder controle is, kunt u uitzien naar wat voor nog meer chaos zal zorgen.

Gepubliceerd op 27 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 27 maart 2020 bracht de bode engel de volgende profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

O wee, o wee, o wee! Zo spreekt de Here, de enige Heer en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, bekeer u nu het nog kan, want er is geen God buiten Mij, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Er is geen andere Rots!

Jesaja 43, vers 10  Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.

Voorwaar, grote chaos is u reeds voorzegd, en alles gaat in een snel tempo.
En het was u ook voorzegd: Ongehoorzaamheid wordt niet gezegend!

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

Voorwaar, hadden de bode engelen Gods u niet gewaarschuwd, om uw afgoden te vernietigen?
Voorwaar, zo heb ook ik, Revelado, u vaak gewaarschuwd, namens de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Hong Kong en China en Indonesië en Filipijnen en Korea, en heel de wereld!
Wanneer het lijkt dat alles in de wereld onder controle is, kunt u uitzien naar wat nog meer voor chaos zal zorgen. Wees niet doof en eigenwijs en vol hoogmoed, want hoogmoed komt ten val! Doe uw lelijke, domme afgoden weg! En ‘infecteer’ u met de enige weg van behoud: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, of u gaat eraan. Bekeer u!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Sirach 41, vers 4 tot en met 10  Het is het vonnis van de Heer over alles wat leeft; waarom zou je verwerpen wat de Allerhoogste welgevallig is? Of je nu tien, twintig of duizend jaar geleefd hebt, in het dodenrijk kun je niet klagen over de duur van je leven. De kinderen van zondaars zijn afschuwelijk; ze verkeren onder goddelozen. De erfenis van kinderen van zondaars gaat verloren, op hun nageslacht rust blijvende schande. Kinderen veroordelen een goddeloze vader, want om hem worden ze belasterd. Wee jullie, goddeloze mannen, die de wet van de Allerhoogste hebben verlaten: als jullie kinderen krijgen worden ze vernietigd, jullie werden vervloekt bij je geboorte, jullie worden vervloekt bij je dood. Alles wat uit de aarde komt, keert naar de aarde terug; zo gaan de goddelozen van vervloeking naar vernietiging.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com