DutchVideo 2023

O wee, O wee, Suriname, bekeer u!

Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Gij heeft u niet willen bekeren. O wee, Suriname, uw land zal keer op keer zwaar gestraft worden erger van waar u zich nu in bevindt, vanwege uw goddeloosheid!

Gepubliceerd op 24 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Suriname, gij onheilig, schijnheilig en onzuiver volk, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods.
Uw land is vervloekt en zit vol gevallen engelen zoals in de tijd van Henoch! Uw boze praktijken zijn vele en uit satan!

Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.
En Deuteronomium 14, vers 3 Gij zult niets eten “evenzo het bloed drinken van een mens”, dat een gruwel is.
En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.
En Deuteronomium 22, vers 5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Voorwaar, wat betreft de geesten of ze wel uit God zijn;

1 Johannes 3, vers 6 tot en met 8 Een ieder “evenzo uw kerken”, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
En Psalm 78, vers 36 en 37 Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.

Voorwaar, in 2018 hebt u ook een boodschap gehad met de titel; ‘Suriname, neem deze vermaning aan!’.
Beluister na deze boodschap ook die boodschap.

Spreuken 21, vers 2, 4, 7, 10 en 13 Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten. Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart –de glans der goddelozen is zonde. De gewelddaad der goddelozen sleurt hen mee, want zij weigeren recht te doen. De begeerte van de goddeloze gaat uit naar het kwaad; zijn naaste draagt hij geen genegenheid toe. Wie zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de geringe, zal, als hij zelf roept “dit telt ook voor zijn of haar eigen gebeden”, geen antwoord ontvangen!

Voorwaar, uw begeerten en uw kleding is het toonbeeld van uw vele bevruchte en volgroeide zonden! Schaam u!

Spreuken 28, vers 5, 9 en 14 Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil.
En Spreuken 29, vers 1 Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Gij hebt u niet willen bekeren.

Prediker 4, vers 1 en 7 Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden, en zie: tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster; maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht – en zij hadden geen trooster. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon.
En Prediker 9, vers 13 en 14 Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het maakte grote indruk op mij: er was een kleine stad met weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op.

Voorwaar, O wee, O wee, Suriname!
Uw land zal keer op keer zwaar gestraft worden, erger nog dan waar u zich nu in bevindt, vanwege uw goddeloosheid!

Jesaja 13, vers 6 Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.

En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Tot slot, let op de lucht en op wat komt!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com