DutchVideo 2016

O.a. waarschuwing tegen aanslag op EuroPride 2016 in Amsterdam!

05-08-2016  Deze boodschap werd 100%, woord voor woord, overgeleverd aan Profeet Benjamin Cousijnsen door de bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Gepubliceerd op 6 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

EuroPride 2016 Amsterdam

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Dit is een waarschuwende boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig en onbevlekt is Adonai! 

Openbaring 19, vers 4 tot en met 5  De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’
De bode engel Gods sprak verder,

En Zijn ogen zijn als een vuurvlam, en Hij velt vonnis tegen homoseksuele bezetenheid!
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’ Voorwaar, God maakte de mens naar Zijn beeld, en zag dat wat Hij maakte goed was. Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Alleen de waarheid maakt vrij van het tegennatuurlijke!’

Openbaring 20, vers 15  Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.
De bode engel Gods sprak,

Dit houdt in dat als u zich niet bekeert,
u in de poel des vuurs geworpen wordt, omdat u God kwetst met uw tegennatuurlijke, bevlekte, onreine klederen en bezetenheid. Al bent u gelovig, voor u is er geen plaats in de hemel! In de hemel is er geen gay parade. Uw roze kleur zal veranderen in bloed!

Openbaring 19, vers 15 en 16  Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.
De bode engel Gods sprak verder,

Bekeer u, God laat nimmer met zich spotten!
Voorwaar de IS-aanhangers zijn van plan om een aanslag te plegen en hebben aanhangers opgeroepen. Dit heeft niets te maken met wat u te wachten staat, als Hij Zijn vonnis zal uitspreken!

Openbaring 21, vers 8  Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com