DutchVideo 2014

O.a. IJsland, Vatnajökull, voel de aardbeving!

VELE ANDERE LANDEN ZIJN OOK REEDS GEWAARSCHUWD! PROFETIE OVER IJSLAND, VATNAJÖKULL, EN DE HEER SPREEKT OOK TOT VERSCHILLENDE LANDEN: KLAAG NIET OVER WAT U OVERKOMT! BREEK UW AFGODEN AF, VOORDAT HET TE LAAT IS!

Gepubliceerd op 27 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Vatnajoekull Glacier and glacial stream, Iceland, Atlantic Ocean

Volledige weergave:

Hallo! Op 27 augustus 2014 werd deze profetische waarschuwing Gods gebracht door een engel des Heren, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Casana. Ik ben een hemelse engel Gods.

Voorwaar, IJsland, Vatnajökull!

Voorwaar, wees nederig voor de kracht van de almachtige God van hemel en aarde, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de enige ware God van Israël.

Voel de aardbeving!

En ook Indonesië, Oklahoma, Peru, Alaska, Japan en Somalië, Nieuw-Guinea en ook Oklahoma en Californië: Voorwaar, klaag niet over wat u overkomt. Wie is rechtvaardiger? Gij of God?

Vele andere landen zijn ook reeds gewaarschuwd. Hoor! Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige Profeet, mocht vaak het onheil, wat God over uw land bracht, wegnemen, vanwege zijn gebed en omdat hij om mensen geeft. Vaak vraagt hij om uitstel, en bidt dat gij zich bekeert. Maar o wee! Door uw trots en koppigheid, en door het volgen van allerlei geloofsrichtingen, en door te denken: ‘Dit is een god van alles’, zijt gij misleid, en gij zelf zijt ook geen god!

Voorwaar, elke afgod, waar het zich ook bevindt, zal tot vloek zijn!

Breek uw afgoden af, voordat het te laat is! Voorwaar, belijd uw zonden, en maak van uw zonden en vloek een zegen voor uzelf en uw land. Anders zal het onheil over u komen. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw enige Sleutel om te ontsnappen.

Johannes 3, vers 16, 17 en 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach is voor u aan het kruis gegaan, en droeg uw zonden en uw straf, en gaf u de kans om een relatie te hebben.

Wat is daarvan geworden?

Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Hij zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Laat deze boodschap voor uw land een zegen zijn. Klaag niet, als gij niet luistert! En als gij doof zijt en hier niets mee doet, dan zal niemand Gods rechtvaardigheid kunnen tegenhouden, dat Hij Zijn bode engel Donder zal sturen, om uw land schade toe te brengen! Er is geen andere god dan de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Voorwaar, de verwoester, Donder, is nu reeds bezig met het straffen van sommige landen.

Wie niet wil horen, gaat verloren!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com