DutchVideo 2022

Nu zeer sterke frequenties van de barensweeën

Hij verlangt er net als u naar om u te zien en dat u voor eeuwig bij Hem bent en dat Hij uw tranen kan drogen en u de zijne.

Gepubliceerd op 19 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Farisach, en ben een bode engel Gods.
U bent niet voor niets hier terechtgekomen. Voorwaar, dit is Gods leiding en beslist geen toeval.

Voorwaar, de Almachtige God vertelt u dat er één generatie christenen is die zelfs in deze tijd een trouwe volgeling en sponsor zijn, die ook niet zullen hoeven te sterven vanwege de komende Opname, die geleid zal worden door de Heilige Geest van God.
Voorwaar, de Opname zal een zeer indrukwaardige, spannende en grote gebeurtenis zijn voor de ongevaccineerden, die het merk van het beest niet hebben aangenomen.

Openbaring 13, vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komst staat voor de deur.
Velen ondervinden nu al de discriminatie vanwege dat men de vaccinatie niet heeft aangenomen.

2 Petrus 2, vers 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Zo ging het vroeger ook met de sigaret, die heel erg slecht is en die vele levens kapot maakt en verwoest.
Zo is het ook met de vaccinaties tegenwoordig, doet men er niet aan mee, dan hoort men er niet bij en dus wordt men gediscrimineerd en afgewezen. Evenzo is het zelfs als iemand geen auto heeft of een profeet of profetes Gods is men wordt verstoten en men hoort er niet bij.

1 Korintiërs 11, vers 19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan.
En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus houdt heel erg veel van u vanwege dat u zich niet heeft onderworpen aan satan’s trucs en de vaccinaties, onder andere.
Voorwaar, uw standvastigheid in uw wandel raakt de Heere, best wel in Zijn gevoelens. Verder is Hij over uw geloofsvertrouwen zeer bewogen en uw werken voor Zijn glorie en eer. Hij verlangt net als u ernaar, om u te zien en dat u voor eeuwig bij Hem bent en dat Hij uw tranen kan drogen en u de zijne. Voorwaar,

1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 3 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Voorwaar, de weeën van een zwangere vrouw waar de Here over spreekt zijn al decennia lang bezig.
Maar op dit moment ziet men dat de frequenties van de weeën zeer sterk zijn toegenomen en dat is precies wat nu gebeurt als een vrouw dichterbij haar bevalling komt.

Openbaring 14, vers 14 tot en met 16 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Halleluja!
De komst van de Heer op de wolken komt dichterbij!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com