DutchVideo 2016

Nu blijkt, aan de vrucht herkent men de geest!

Voorwaar, laten uw ogen u niet bedriegen! Vele vruchten zijn aangetast door de leugens en de werken van satan. God werkt zo en laat het kwaad soms toe, om de sterksten over te houden, die zich niet hebben laten misleiden en wel achter Profeet Benjamin Cousijnsen staan.

Gepubliceerd op 22 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

virtual-reality

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 22 november 2016 bracht Hetrick woord voor woord Gods boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Hetrick, en ik begroet u allen in de volle waarheid van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, in de dramatische slotfase in de eindtijd is het vanzelfsprekend, dat sommigen die de Here dienen, Hem in de steek zullen laten.
En in 1 Timotheüs 4, vers 1 staat heel duidelijk, dat velen dwaalgeesten volgen. En in vers 2 staat dat ze gebrandmerkt zijn door huichelarij van leugensprekers. Luister ook naar de boodschap van 17 augustus 2012, met de titel: ‘Er is op dit moment een scheiding der geesten!’

Velen zeggen: “Ik geloof alleen in de dingen die ik zie”.
En de technologische gevallen engelen laten u wel even hun beelden zien! In Hebreeën 11, vers 1 staat: Het geloof is het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Op 17 juli 2012, in de boodschap met de titel:
‘Gedragsveranderende stralen en meer!’ werd onder andere gezegd, dat satan zich haast en wereldwijde controle over alles wil. Hij is als een op hol losgeslagen gek, die in uw wereld, uw wonderwereld, de leider is om u over te nemen, onder andere met valse mediabeelden over Profeet Benjamin Cousijnsen.

Satan gebruikt zelfs virtuele beelden van een geprojecteerde Jezus…
en zal u dingen zeggen wat naar de wil is van satan. Satan haat namelijk de werken Gods! Zij, de gevallen engelen, waren er al in de tijden van Henoch. In de boodschap van 29 juni 2012 waarschuwde God u via Zijn ware Profeet, die doorgaf, dat men de kennis van de technologische gevallen engelen niet moet onderschatten. Via het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ heeft Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u vele malen ernstig gewaarschuwd. Desondanks hebben velen er niets van geleerd!

Voorwaar, luister eens goed.
Vele vruchten zijn aangetast door de leugens en de werken van satan!

Lees voor: Mattheüs 7, vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar, iedere ziel zal aangeklaagd worden voor God, die kwaadspreekt!
In de hemel vindt men geen rotte vruchten en kwaadsprekers en leugens en werkers, die zich zo laten besmetten. Hoogmoed komt ten val! Voorwaar, de rotte vruchten komen in het vuur. God werkt zo, en laat kwaad soms toe, om de sterksten over te houden, die zich niet hebben laten misleiden, en wel achter Profeet Benjamin Cousijnsen staan. Voorwaar, nu blijkt, aan de vrucht herkent men de geest!

Kijk eens in het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ en al die prachtige, bemoedigende boodschappen:
meer dan 3.000 bovennatuurlijke boodschappen. Nu blijkt wie echt achter de volle waarheid stonden en één waren. Voorwaar, ik, Hetrick, zeg u: hij is Gods ware Profeet. Laten uw ogen u niet bedriegen! Kwaadsprekers, en zij die vervloeken, en roddelaars zijn geen voorbeeld. U zult nimmer een kwaadspreker, of roddelaar, of iemand die Gods werken verwoest, in de hemel aantreffen. Velen zijn nu besmet! Voorwaar, of u staat achter Gods werken en Profeet Benjamin Cousijnsen, of u kunt beter gaan, als u niet sterk genoeg bent en voor de waarheid gaat. U ziet nu duidelijk, dat satan de zegeningen en wat God tot stand heeft gebracht, wil kapotmaken. ‘Is dit Gods werk?’ denkt u, ‘of van de duivel?’ Ik weet wel beter!

Komende donderdag worden er geen live boodschappen ingesproken, zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Maar dit zal een dag zijn van verdriet in de hemel, vanwege dat men zich zo heeft laten misleiden door satan! Alle boodschappen over kwaadsprekers en roddelaars, en over de werken van gevallen engelen, zullen aankomende donderdag worden geplaatst, om sommigen nog wakker te schudden! Wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com