SwahiliVideo 2013

Novemba tarehe 6, Mwaka 2013 Unabii kuhusu nchi nyingi!

Ilichapishwa Dec, tarehe 5, mwaka 2013

UNABII KUHUSU NCHI NYINGI! MALAIKA MTUMISHI WA MUNGU ALIZUNGUMZA KWA NIABA YA YESHUA HAMASIACH, YESU KRISTO, NA AKANENA: TAZAMA, YALE NINAYOWALETEA, KWA SABABU YA KUZIFUATA SANAMU ZA MIUNGU, LAKINI PIA KWA SABABU YA UNYANYASAJI WA WATOTO!

Tafadhali eneza na usibadilishe © BC