SurinameseVideo 2019

No loekoe go na baka, ma losoe en loekoe go na fesi

Ding poti a boskopoe disi tapoe 2 augustus 2019 nanga Precious

No bribi en loekoe go na baka sa psa keba, en sorgoe gi feti nanga sari nanga hatibron. Leki lobiwan foe Gado joe moesoe leri foe loesoe. Lobiwan gwe, nanga a roetoe! Haka en poeroe en loekoe go na fesi!

Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC