DutchVideo 2012

Nieuwe profetie voor de VS, New York / New Jersey!

05-11-2012  DE ENGEL DONDER GEEFT DIT DOOR IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM: VS, NEW YORK & NEW JERSEY: DE SLUIZEN GODS GAAN SPOEDIG WEER OPEN! LUISTER NAAR GOD, VS!

Published on Nov 5, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

New York And New Jersey Continue To Recover From Superstorm Sandy

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 5 november 2012 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Donder.

Voorwaar, voorwaar, VS, New York, New Jersey, de sluizen Gods gaan spoedig weer open!

Dit zeg ik u in de almachtige naam van de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Ook zendt Hij u een vrieskou. Waarom bent u zo koud? Waarom slaat u Mijn woorden in de wind?

Ik geef u een storm, met een windsnelheid tot 95 km/uur!

Uw zonden brengen scheiding, keer op keer heeft u gelogen.

Mijn woorden zijn JA en AMEN!

2 Korinthiërs 13, vers 3  Gij zoekt nu eenmaal het bewijs, dat Christus in mij spreekt, die te uwen opzichte niet zwak, maar onder u krachtig is.

Hoor de stem die tot u zegt: “Bekeer u! Maak uw paden recht!”

Mijn naam is Donder en ik ga, waar de Geest Gods mij wil hebben. Nu is het de tijd om u te richten op Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dit telt ook voor de wereld! Denk niet dat dit een natuurramp is. Word wakker daar!

Telkens hebt u Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bespot en afgewezen. Luister naar de Profeet Gods. Als u hem niet serieus neemt en u lacht erom, zal uw lachen u straks vergaan.

Ik was het, de bode engel Donder, die de storm een juiste richting moest geven. Weet u wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus mist?

Uw open hart en nederigheid.

Als u alles kwijt bent, begrijpt u, hoe Yeshua HaMashiach zich voelt om u kwijt te raken! Hij spreekt al zo lang, maar u luistert niet. Mag Hij nu uw aandacht? Wie niet wil horen, gaat verloren.

Filippenzen 3, vers 7 en 8  Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.

Wees waakzaam!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com