DutchVideo 2012

Niets kan ons scheiden van Zijn kracht en liefde!

Droom visioen: God laat Benjamin zien, hoe te bidden in de kracht van Zijn Heilige Geest en om gebondenen vrij te bidden in Jezus’ naam. Benjamin komt in een andere tijd terecht.

Gepubliceerd op 27 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

cowboy saloon

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin. Dit droomvisioen kreeg ik op 27 juni 2012. De titel van deze video is: ‘Niets kan mij scheiden van Jezus Christus’.

De engel Gods maakte me wakker en zei, Benjamin, Shalom! Kom, volg mij.

Ik zei, “Ik slaap nog half, maar ik hoor u wel”.

Samen met de engel Gods liep ik de trap af en we gingen naar buiten. Ik wist dat het de engel Michaël was. Hij zei, Benjamin, ik breng u naar het wilde westen.

Toen hij dat zei, toen dacht ik even aan Bonanza. Was dit een grapje?

Maar daar aangekomen, zei de engel Gods, Vrees niet, want God is met u, cowboy! Ik zal u later weer terugzien.

Ik zag er inderdaad uit als een cowboy, met een witte jas zonder pistolen. Ik wilde nog vragen: ‘Wat doe ik hier trouwens?’ Maar de engel Gods was alweer weg, voordat ik iets kon vragen. Ik bevond mij in Texas, want tijdens het lopen zag ik een heel schuin bordje hangen, waar het op stond.

Toen zag ik een hele kleine jongen, die zat voor een saloon buiten.

Ik zag zijn tranen en vroeg, “Waarom huil je?”

De jongen zei, “Mijn papa drinkt heel veel, en straks slaat papa mama en ons. Ik ben bang!”

“Hoe heet je?” zei ik.

“Bret”, zei hij, “ik ben 9 jaar”.

“Hoe ziet jouw papa er uit?” vroeg ik.

“Papa heeft een scheur in zijn broek bij zijn knieën”, vertelde de jongen.

Toen zei ik, “Ik praat wel eventjes met hem”.

“Bent u Jezus?” vroeg de jongen.

“Nee”, zei ik, “Benjamin. Maar tot zo!”

Ik liep naar binnen en zag de piano, waarop gespeeld werd…

Maar wat een rook was daar, verschrikkelijk! Maar ik hoorde lachen en ik hoorde vloeken. En ik zag daar zes cowboys kaarten aan een tafel, en een stuk of acht cowboys en enkele vrouwen, die zaten daar bij de bar. En ze stonden daar wat te praten en te drinken.

Ja, daar stond de vader van de jongen… Ik moest wel eventjes zoeken.

“Meneer! Kan ik u heel even spreken over uw zoon?” vroeg ik.

“Waar bemoei je je mee! Scheer je weg!!” zei hij heel kwaad.

Opeens was de muziek ook meteen gestopt, en ik zag de cowboys, zoals ik ze nog nooit had gezien.

Ik zag dat deze cowboys een verwilderde demonische blik hadden. En ik sprak de vader opnieuw toe: “Uw zoon, die huilt om u”.

Deze vader was bezopen, en kreeg de drank maar steeds weer aangeschoven. En hij reageerde daar niet op, wat ik zei. Maar plots bood een vrouw mij ook een fles drank aan. Ik sloeg de fles weg, en zei, “Een engel Gods bracht mij hier, en wat tref ik hier aan…”

Toen ik dat zei, lag ieder dubbel van het lachen!

Dat kwam door wat ik zei, maar toen sprak ik tegen de vader verder van de jongen, en zei: “Duivelse drankdemon, ik beveel u, hou op!” En toen ik dat zei, hoorde ik om mij heen roepen.

Sommige mensen, die vluchtten weg van de aanwezigen, maar ik sprak door en ik zei:

“Ik beveel u in de machtige Naam boven alle naam, Jezus Christus, om deze man nu vrij en los te laten! Ik verbreek elke gebondenheid en reinig alles onder het Bloed van Jezus Christus! Iedere geest van alcohol, drugs, hoererij, magie, moord, haat, godslastering en ziekte, ik onderwerp u in de kracht van Jezus Christus, aan Zijn voeten. En ik zeg u, Ga weg nu! Ik verklaar totale verandering van geest, ziel en lichaam, en vrijzetting van welke negatieve geest ook. Ik dek alles onder het Bloed van Jezus Christus, want Hem komt de eer en de overwinning toe, die gebondenen vrijmaakt!”

Deze cowboys, die kronkelden als slangen opeens…

Iedereen lag op de grond, en werd veranderd en aangeraakt in Jezus Christus’ naam. Zelfs de rook was weg! En de alcoholstank, die was ook verdwenen. Prachtig om te zien!

Maar toen plotseling liep er opeens een cowboy in zwarte kleding kwaad naar binnen, en klapte met de deurtjes.

Hij had een verwrongen en dreigende blik en houding. “Wat hebt u gedaan!” schreeuwde hij kwaad, “ze behoren mij toe! U hebt alles kapotgemaakt!” schreeuwde hij.

Ik deed mijn mond open, en de Heer sprak door mij heen en zei, “Ik, de Here God formeerde de mens van stof uit de aardbodem, en blies de levensadem in zijn neus”.

“Ik daag u uit!” sprak de satan, “ja, ik daag u uit!” zei hij in zijn cowboyvermomming. En opeens trok hij zijn wapens, maar ik strekte mijn rechterarm uit en wees naar hem, en sprak: “Ik ben bewapend met Gods wapenrusting! Niets kan door de bescherming van Jezus Christus doorkomen en heenkomen! Romeinen 8, vers 38”.

Toen opeens schoot satan drie keer op mij, achter elkaar, en de kogels ketsten op mijn lichaam af.

En de kogels, die vielen op de grond. Jezus Christus was meer dan overwinnaar in mij!

De satan, die vluchtte van angst. En de mensen, die daar op de grond lagen, die stonden allemaal anders op. Ze waren veranderd. Iedereen was vrij, en de cowboys, die gingen allemaal als vrienden naar buiten. Ik liep ze achterna, want ik was nieuwsgierig, wat ze nu zouden doen. En ik zag dat ze bij een winkeltje allemaal een Bijbel kochten.

En de jongen, Bret, die daar zat, keek heel verbaasd, toen papa hem in de armen vloog en hem kuste.

De jongen, die keek naar mij en zei, “Bedankt Jezus!”

“Nee, Benjamin is mijn naam”, zei ik.

“Maar Hij is wel in u, want ik zie dat! Daarom zie ik Jezus,” zei hij nog.

Shalom, cowboys, Shalom!

De engel Michaël stond plotseling weer voor mij.

Benjamin, ik breng je weer terug naar huis, volg mij. We vlogen terug en kwamen in mijn straat. De engel Gods bracht mij tot aan het bed, en draaide mij weer in mijn lichaam om en liet mij zakken.

De engel Gods zei, Wie in Jezus Christus gelooft en wandelt, is meer dan overwinnaar!

Geen berg is te groot, want Hij is groter.

Slaap lekker, cowboy Benjamin! zei de engel Gods, en ik hoorde op de achtergrond een melodie… Het was de melodie van Bonanza.

1 Kronieken 16, vers 23  

En ik hoorde nog in de verte deze woorden: U daar, doe altijd Gods wapenrusting aan!

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com