DutchVideo 2017

Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus!

16-06-2017  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

romans-8-verse-38-and-39

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Woord voor woord bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Gods bode engel zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni, de Koning der koningen!

Er is een grote geestelijke oorlog gaande in het heelal.
En de Koning der koningen zit op het witte paard, en de ogen van JHWH branden als een vuurvlam. En het gloeiende vuur Gods, dat vanuit Zijn lichaam uitstraalt, is een licht dat schijnt in de duisternis. Niets is gelijk aan Zijn macht en kracht, en kan Hem verdragen dan alleen de ogen, die het geestelijke kunnen verdragen!

Openbaringen 4, vers 5  En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.

De geestelijke wereld kan Hem niet weerstaan!
En de warriors Gods volgen Hem, die de ene na de andere gevallen engel bestrijdt en het kwaad vernietigt. O, Halleluja! Prijs de Heer en dank Hem, want met Zijn Bloed kocht Hij u vrij. Wees heilig als u voor Hem komt te staan!

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com