DutchVideo 2020

Niet God moet zich aanpassen aan u maar andersom

Hou u Kadosh, heilig en onbevlekt en vrij van alles wat slecht is voor uw lichaam en hart en ziel en wees geen halve christen want tenslotte gaat u er dan toch aan!

Gepubliceerd op 4 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige en Almachtige Naam van Yeshua HaMachiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen die tot u spreekt. Voorwaar, mijn naam is Vermendo en ben een bode engel Gods.

Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.
En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!

Job 15, vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen lippen getuigen tegen u.
En vers 12 en 13 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan?

Voorwaar, zo zijn velen die niet Gods boodschappen serieus namen vanwege hen trots.
En zo zijn ze vuiler geworden en hebben zich in de eindtijd van de waarheid afgekeerd, verduisterd en eigenwijs, en durft tegen Gods harde woorden over te brengen en sommigen gaan heel ver en zijn verblind en zondigen en verpakt hen woorden zo mooie voor hen eigen ogen en naar anderen toe.

Voorwaar, niet God moet zich aanpassen aan u maar andersom.
Voorwaar, God ziet echt alles en weet ook of u hart en ziel Hem toebehoort en dat u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gehoorzaamt en uw hart laat branden en zuiverhoud.

Lucas 11, vers 34 tot en met 35 De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zijn.
En Lucas 12, vers 15 Hij zeide tot hen: “Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.”

Voorwaar, hou u Kadosh, heilig en onbevlekt en vrij van alles wat slecht is voor uw lichaam en hart en ziel, en wees geen halve christen want tenslotte gaat u er dan toch aan!
God wil u helemaal en wil dat u echt bent. Buig u karakter om en bekeerd u en laat uw vlees en ziel, en hart niet stinken en weg slinken maar nadert tot God, uw Koning der koningen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com