DutchVideo 2014

Niemand maakt ons kapot, wij horen bij elkaar!

BOODSCHAP GODS: IK ZET UW LEVEN OP DE KOP, OMDAT IK WIL DAT GIJ GELUKKIG ZIJT! NIEMAND ZAL HET BEGRIJPEN, MAAR ALLEEN IK, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, WEL!

Gepubliceerd op 12 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

my life upside down

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 augustus 2014 werd deze boodschap in de namiddag overgebracht door een engel des Heren, een bode engel Gods, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. Hoor aandachtig. Zo spreekt de Heer.

Voorwaar, praten hoeft niet, huilen mag gerust.

Wat voor plannen heb je?

Ik ken jouw hart, en af en toe zie Ik een traan, en dan weer een stralende lach, Mijn kind, zelfs wanneer je hopeloos naar de bodem van de bodemloze put staart. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg: Zie, wat daar naar boven komt! Want Mijn liefde is er altijd en zal de put doen overstromen. Dat is Mijn liefde voor jou! Ik wil je helpen. Ik ben de hand op je schouder en de riem onder jouw hart. En Ik ben het, die zorgt dat de puzzelstukjes passen in elkaar.

Niemand maakt ons kapot.

Wij horen bij elkaar, zoals deze puzzelstukjes.

Voorwaar, uw gepieker komt voort uit het besef van wat komen gaat.

Sirach 40, vers 25 tot en met 27  Goud en zilver geven houvast in het leven, maar beter dan beide is goede raad. Bezit en kracht geven zelfvertrouwen, maar beter dan beide is ontzag voor de Heer. Ontzag voor de Heer leidt nooit tot gebrek, daardoor hoef je geen hulp te zoeken. Ontzag voor de Heer is als een hof vol zegeningen, het biedt meer bescherming dan een hoge positie.

Voorwaar, 

Psalm 26, vers 5 en 6  Ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in onschuld, en maak de omgang om uw altaar, o HERE.

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Voorwaar, Ik zet uw leven op de kop, omdat Ik wil dat gij gelukkig zijt.

Niemand zal het begrijpen, maar alleen Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wel.

Psalm 27, vers 1  De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?

Voorwaar, Ik zal u zegenen! 

1 Korinthiërs 10, vers 12 en 13  Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Voorwaar, 

2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Voorwaar, 

2 Timotheüs 4, vers 6 tot en met 8  Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Mijn kind, gij hebt nog pijn te dragen.

Maar denk dan nu aan uzelf en aan de toekomst. Ik help u!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods rijke zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com