SwahiliVideo 2016

Ni wapi alikotoka ‘Allah’

Ilichapishwa Julai 20, 2016 naye Elect of The Endtimes

Waarabu wanafahamu vizuri sana kwamba Yahweh – YHWH – ndiye Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo! Wao walitoa jina kwa mungu wao, ambaye ni mungu wa mwezi wa Waarabu, na anakwenda sambamba na Baali kutoka katika Bibilia

Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC