DutchVideo 2021

Neemt uw schild des geloofs ter hand!

Voorwaar, bij het aannemen van het schild des geloofs, bent u bestand tegen alle machten en bolwerken van satan, die brandende pijlen de injecties spuiten afschiet!

Gepubliceerd op 19 maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Chelonia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de wereldleiders laten zich gebruiken als marionetten van satan om velen te manipuleren zodat velen verloren gaan en het getal 666 zal accepteren.
Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Voorwaar, bij het aannemen van het schild des geloofs, bent u bestand tegen alle machten en bolwerken van satan, die brandende pijlen de injecties spuiten afschiet!
In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u meer dan een overwinnaar!
Zegt, Halleluja!

Voorwaar, de nieuwe wereld orde is in grote complot en misleid velen via de media, o.a.
Voorwaar, beetje voor beetje heeft sommigen ook in de gaten dat het een manipulatie is, en werken er niet aan mee om iedereen te voorzien van een injectie. Sommigen willen zich niet hierin mee laten trekken door de nieuwe wereld orde.

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kan u beschermen.
Hij leert u om op Hem te vertrouwen volledig en het schild des geloofs te gebruiken.

Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Voorwaar, de satan wil alleen maar de tempel Gods vernietigen.
Werk daar niet aan mee, want de satan wil dat men het merkteken accepteert. Via de Coronavirus wil de satan een ingang krijgen in de tempel Gods en voor chaos zorgen in de wereld.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com