DutchVideo 2018

Neem Gods waarschuwingen via Profeet Benjamin Cousijnsen serieus!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods: Ho, ho, ho! Breek met uw afgoden en leugens! Luister ook naar de boodschappen Gods, onder Categories: ‘Holidays’, zodat u weet hoe God over de feestdagen denkt. Zie wat komt, dan hier en dan daar! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 20 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Hoor de donder Gods! 

Job 22, vers 22  Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw hart.

Bekeert u, of men zal met mij, Donder, te maken krijgen!
Zo spreekt de Koning der koningen:

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.

Voorwaar, Hongkong, China, Zuid-Korea, Japan, India, Thailand, Indonesië, Tunesië, Filipijnen, Rusland, Italië, Kroatië, Engeland en overige landen!

Job 37, vers 2 tot en met 10  Hoort, hoort het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij laat die los onder de ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet; want tot de sneeuw zegt Hij: Val op aarde! en tot de stortregen en de regenstromen: Wordt machtig! De hand van alle mensen verzegelt Hij, opdat alle mensen die Hij gemaakt heeft, het inzien. Het gedierte gaat in zijn schuilplaats en legt zich neer in zijn holen. De storm komt uit de voorraadkamer, en de koude uit de schuren. Door zijn goddelijke adem maakt Hij het ijs, de watervlakte wordt als gegoten metaal.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, en Machtig! 

Psalm 29, vers 3 en 4  De stem des Heren is over de wateren, de God der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de Here over de geweldige wateren. De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.

Exodus 15, vers 3  De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam.

En Mattheüs 16, vers 2 en 3  Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?

Voorwaar, neem Gods waarschuwingen serieus via Profeet Benjamin Cousijnsen!
Voorwaar, ik, Donder, zeg niet voor niets: Ho, ho, ho! Voorwaar, breek met uw afgoden en leugens; behoed uw hart en ziel! Luister naar de boodschappen onder de Categories: ‘Holidays’, zodat u weet hoe God over de feestdagen denkt. Voorwaar, wees heilig, en niet schijnheilig! Voorwaar, wie deze terechtwijzing haat, is dom. Voorwaar, alles vervult zich, en het is beter dat men zich bekeert. Zie wat komt, dan hier, dan daar!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com