DutchVideo 2013

Nader tot Hem en vraag Hem om vergeving!

DE HERE GOD ZEGT: DE DRIE NEDERLANDERS ZULT GIJ VINDEN, ALS GIJ KIJKT TUSSEN DE PUINHOPEN! KIJKT GOED, WANT ER ZIJN MEER NEDERLANDERS OMGEKOMEN DAN DRIE! EN, IN YESHUA BENT U MEER DAN OVERWINNAAR!

Gepubliceerd op 5 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vraag Hem om vergeving

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 5 december 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Riahana, en ik ben naar u gezonden, Profeet Benjamin Cousijnsen, met de volgende boodschap.

Voorwaar, de drie Nederlanders in de Filippijnen zult gij vinden, als gij kijkt tussen de puinhopen!

Kijkt goed, want er zijn meer Nederlanders omgekomen, meer dan drie.

Voorwaar, wie zich niet onderwerpt aan de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God van Israël, en zich niet bekeert en geen weerstand biedt aan de werken van de duivel, zal het Licht der wereld, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, niet meer vinden!

Omdat men geen weerstand bood en zich niet wou bekeren, en de totale overname tot zich liet komen! Men kan zonder een relatie – door Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, niet te aanvaarden – dan ook geen weerstand bieden en beschermd zijn tegen de duivel. Onderwerp u dus aan God en wees niet eigenwijs!

Tot nu toe heeft de Here u beschermd voor vele gevaren, en vaak gered uit de put en ook eruit getrokken. Nader tot Hem en vraag Hem om vergeving voor uw trots en hoogmoed!

Spreuken 16, vers 18  Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val.

Voorwaar, ook zegt de Here: Trots en hoogmoed haat Ik!

Reinig uw handen, zondaars, en zuiver uw harten, ja gij, die blind zijt, die innerlijk verdeeld zijt. Nadert tot God, en gij kunt in de almachtige naam, in Zijn overwinningskracht, weerstand bieden. En hij, de satan, de duivel, hij zal van u vlieden! Zo niet, vertrap het onder uw voet, want in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar.

Amen! sprak de bode engel Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com