DutchVideo 2013

Naar welke stem luistert u?

LUISTER NU EVEN ALLEEN NAAR MIJ: SATAN IS EEN LEUGENAAR, MAAR U GELOOFDE HEM VANAF HET BEGIN! YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, HEEFT U AL LIEF VANAF DE DAG DAT U GEBOREN WERD!

Gepubliceerd op 10 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de duivel is een leugenaar

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 10 oktober 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij zegt: “Vervloekt ben ik op de dag waarop ik geboren werd. Zelfs God luistert niet naar mij! Toen ik geboren was, kwam er alleen maar ellende!” zegt u.

Stemmen spraken en maakten u wijs: “God heeft jou niet lief, kijk nu eens! Je bent nog steeds vervloekt! Het heeft geen zin om te bidden, want jij hebt veel te veel mensen pijn gedaan”, wordt u ingefluisterd, “en je hebt de tien geboden overtreden, en er is geen hoop. Geef het op, pleeg zelfmoord! Doe het, doe het!!”

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Michaël. Luister nu even alleen naar mij.

Satan is een leugenaar, maar gij geloofde hem vanaf het begin.

Het heeft wel zin om te bidden, ook al hebt gij pijnlijke littekens en bergen zonden. Maar diep in uw hart is berouw en spijt en verdriet. Dit plekje wil Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, bewerken! Wilt gij dat?

Als iemand een dokter nodig heeft, gaat men naar de dokter.

Zo zeg ik u, Hij is Alles, en wil uw zonden vergeven en uw strafblad vernietigen!

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft u liefgehad vanaf de dag dat gij geboren werd. Maar gij gaf de hoop op, vanwege uw zonden en tegenslagen. Maar Hij gaf u nooit op. Voorwaar, ja dit is uw boodschap! Gij hebt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, nodig. Vraag om vergeving onder berouw, en schrijf alles op, al uw bergen zonden, en lees het voor in uw gebed en onder berouw. En zeg ook, dat Hij in uw hart mag komen wonen. Nodig Hem uit.

Voorwaar, ga ook naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk om opgebouwd te worden, en laat daar ook voor u bidden. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, wil een liefdevolle relatie met u en u gelukkig maken.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, “nee”, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, ook zegt Hij in: Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Tot zover.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com