DutchVideo 2023

Na de storm komen de rustige wateren!

Hoewel de macht van het kwaad over u komt als een storm, en de vorst van het duister u aan het twijfelen brengt en uw kracht in het nauw is, voorwaar, bedenk dit; dit is de strijd van de Heer. Deel deze boodschap!

Gepubliceerd op 14 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, El Elohim, Adonai, de Almachtige Koning der koningen:
Hoewel de macht van het kwaad over u komt als een storm, en de vorst van het duister u aan het twijfelen brengt en uw kracht in het nauw is, voorwaar, bedenk dit; dit is de strijd van de Heer! Geen macht en geen wapen houdt stand dat tegen Zijn schip aanslaat!

Voorwaar, mijn naam is Ready, en ben een bode engel Gods.
Houd u goed vast en houd moed want de Here zal u met Zijn kracht en verlossing erdoorheen leiden. Na de storm komt men in rustige wateren terecht en aan land. Voorwaar, weest u voorbereid op Zijn komst!

Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij “of zij”, die waakt…stop, tot zover.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Kapitein vraagt u om Zijn boodschappen van de Evangelicalendtimemachine.com alsnog zoveel mogelijk via ook de media te gaan verspreiden.
Voorwaar, voorwaar, ik de bode engel Gods zeg u, zoals de boodschappen, onder andere door de Heilige Geest Gods u hier reeds heel veel over geopenbaard hebben!

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Openbaring 12, vers 11 En zij hebben hem, “de vorst van het duister” overwonnen door het bloed van het Lam, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” en door het woord van hun getuigenis…tot zover.

Baruch Haba B’shem Adonai!
Tot slot, velen in Christus voelen al in hun geest dat de komst des Heren en de bijeenkomst zeer nabij is! Weest u er klaar voor; klaar, klaar, echt klaar voor de langverwachte Opname!

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Hebreeën 1, vers 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de Profeten.
En Hebreeën 11, vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, velen in Christus voelen al in hun geest dat de komst des Heren en de bijeenkomst zeer nabij is!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com