SwahiliVideo 2015

Mungu ni upendo, lakini pia ni mwadilifu!

Ilichapishwa Aprili 23, 2015 naye Elect of The Endtimes

Kuna baadhi ya watu kanisani, ambao hufikiria ‘Mungu ni upendo’, na hata kwenda mbali sana katika kufikiria huku na utendaji, kwa sababu Mungu sio upendo baada ya mambo yote? Kweli, lakini kwa hiyo Bwana huruhusu tu kila kitu? Kisha wao husahau kwamba Mungu ni Mungu mwadilifu pia, ambaye anapenda haki!

Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC