SwahiliVideo 2015

Mungu hatastahimili dhambi!

Ilichapishwa Juni 17, 2015 naye Elect of The Endtimes

Ujumbe wa kinabii na tahadhari wa Mungu: Yeyote ambaye hataki kusikia, ataangamia! Kwa mara nyingine, hebu angalia kwa makini mwezi wa Juni 2015! Radi, yule mwanangamizi, atasababisha maji mengi, chamchela, dhoruba, na kadhalika. Nini mnachosema… “Mungu ni upendo, la sivyo alivyo Yeye?” Hiyo ni kweli. Bila shaka Mungu ni upendo, lakini pia ni mwadilifu, na hawezi kustahimili dhambi ya ufahamu!

Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC