SwahiliVideo 2016

Mtasikia mambo ambayo hayapo katika Biblia yenu!

Ilichapishwa Aprili 1, 2016 naye Elect of The Endtimes

Ujumbe wa Mungu: Wakati ndio huu, ya kwamba milango iliyofungwa inafunguliwa na kwamba mmoja anakabiliwa na ukweli wa mbinguni! Soma au sikiliza ujumbe kamili.

Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC