DutchVideo 2017

Mooi ingepakt en een lust voor het oog

22-08-2017  Al verpakt u het nog zo mooi voor de ogen, zonde is zonde! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 aug 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, die u liefheeft!

Mijn naam is Lovesadai, en ben uitgezonden naar Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, Profeet Benjamin.
Maar ook Profetes Theresa zal de waarheid niet gaan verdraaien, maar altijd datgene overbrengen, wat de Heilige God van al wat leeft beveelt, tot ergernis van velen en vele kerken! Voorwaar, sommigen vinden het maar vervelend dat Profeet Benjamin, of iemand van de Ministry, zulke harde woorden durft over te brengen naar de wereld toe, over het tegennatuurlijke, over de man met man, en vrouw met vrouw relaties. En sommigen gaan zo ver, dat ze nog meer zondigen door zich te laten dopen. En zij denken hiermee gered te zijn en zo eeuwig leven te kunnen ontvangen! Voorwaar, sommige kerken maken zich hieraan schuldig, en laten alleen maar de schijnliefde zien.

Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Want elke hogepriester zal voor God komen te staan. En God zal zeggen: “Ik duld geen man met man, of vrouw met vrouw!” Luister ook naar de boodschappen, die te vinden zijn via de Zoekbalk onder: ‘het tegennatuurlijke’, onder andere.

Voorwaar!
Wist u dat, wanneer u de boodschappen blokkeert, vanwege de Bijbelse waarheid, in Twitter of YouTube of waar dan ook, vanwege uw wereldse excuus, dat God met u zal afrekenen, vanwege het tegenwerken van Gods waarheid? En dit telt ook voor de kerkleiders, die alleen maar een kerk vol zielen willen voor hun portemonnee! Voorwaar, men moet zich bekeren en zich vernederen voor Gods aangezicht, en God niet zo vernederen met het tegennatuurlijke!

Lukas 6, vers 39  Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil?’

Zonde is zonde, al verpakt u het nog zo mooi voor de ogen!
Voorwaar, God wil iedereen redden. Maar u moet zich aanpassen aan God, niet andersom. Bekeer u allen, voordat u gedoopt zal worden in de hel met vuur! Daar bevinden zich allen, die zich tegen Gods Woord verzetten en Hem niet serieus namen. De keuze is aan u: Hemel of hel!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij “of zij” schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com