DutchVideo 2013

Modderig eendje, verlaten in de nacht!

UIT DE BENAUWDHEID HEB IK TOT DE HERE GEROEPEN, DE HERE HEEFT MIJ GEANTWOORD EN MIJ IN DE RUIMTE GESTELD.

Gepubliceerd op 13 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 september 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Bettina, Anita, Marion, Jarra, Jeddy, Anna, Maria, Mirella, Fatime, Isabel, Jessica, Josie, Chaesmin, Darren, Jorge, Marta en Benjamin, en u daar, mijn naam is Rafaël, en ik ben speciaal uitgezonden om tot u, die luistert, in beeldspraak te spreken.

Neem plaats en spits uw oren, en eet geen chips of iets wat kraakt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Op het water bij Valencia in Spanje was er eens een klein verdwaald eendje.

Opeens zag dat kleine eendje dat hij helemaal alleen was! Er was niet erg veel te zeggen… ‘Dit kan niemand nauwelijks dragen!’

Psalm 10, vers 14  Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.

De pootjes gaan voort in de nacht…

Overal is modder aan de kant, glup, glup, sloep, glup, flatsh, glup, glup, patsh, glup… “Au, au!” Het eendje huilt… Vanuit de diepte van zijn hart roept hij, “Snif, snif… nee, mijn God, nee! Snif, snif, kijk naar mij, Yeshua HaMashiach! Snif, oh, snif, lees mijn hart, snif… sporen van twijfel, snif, die het denken verwart, snif, en mijn hoop…snif, snif, mmh, waar is mijn kracht?”

Psalm 13, vers 2  Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen?

Voorwaar, alles had hij, alles!

Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.

Opeens strekte zich in de nacht een hand uit… pakte het eendje uit de modder op, en zei:

Johannes 14, vers 1  Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

En toen het eendje vermoeid opkeek, hoorde hij…

“Kwak, kwaak, kwaaak!”

En het eendje zei, “Encantado de haberle conocido!” Dit betekent: ‘Aangenaam kennis gemaakt te hebben!’

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, plaatste het eendje terug bij zijn ouders en zei: “Tengo que marcharme”. Dit betekent: ‘Ik moet er vandoor’.

Alle eenden wisten niet wat ze zagen en iedereen kwaakte! En met tranen in de ogen, riep het eendje: “Mama mia lo siento!” Dit betekent: ‘Het spijt me!’

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Psalm 118, vers 5  Hier staat geschreven: Uit de benauwdheid heb ik tot de HERE geroepen, de HERE heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com