DutchVideo 2017

Mijn zoon, laten uw hart en ogen Mij behagen!

De Here heeft Zijn woord gezonden. Mijn zoon, verkondigt geen werken van de Heilige Geest, die niet de werken zijn van de Heilige Geest, maar het zijn de werken van het beest! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 oktober 2017 werd deze boodschap Gods gebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Vrede heb Ik ze gegeven en om aan Mijn verbond gehoor te geven.
Draag Mijn vrucht en wees betrouwbaar! Gij moet niet vrezen voor mensen, maar gij moet Mij vrezen.

Maleachi 2, vers 8  Gij evenwel zijt van de weg afgeweken; gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Tot zover.
Maleachi 3, vers 8  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? Tot zover.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
De Here heeft Zijn woord gezonden. Mijn zoon, laten uw hart en ogen Mij behagen. Verkondigt geen werken van de Heilige Geest, die niet de werken zijn van de Heilige Geest. Maar het zijn de werken van het beest, zoals het laten horen van dierengeluiden, en het schreeuwen en rennen of je leven ervan afhangt, of op de kop gaan zitten op je stoel, of trillen en dan hard neervallen, waar velen zich pijn bij doen. Voorwaar, het is een duivels show optreden, waar je niet door opgebouwd wordt, maar de satan bespot met deze optredens de Heilige Geest Gods!

De God van Abraham, Izaäk en Jakob is een God van orde, en niet van wanorde, van chaos.
Voorwaar, laat u niet misleiden! Vraag de Heer om vergeving, als u zich ingelaten heeft met deze bespotte werken van satan. Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com