DutchVideo 2012

“Mijn naam is Saulus”!

Deze boodschap Gods gaat over Saulus, die aan het solliciteren ging. De man die luisterde naar Saulus, bij deze christelijke organisatie, kreeg een brok in de keel tijdens het luisteren naar hem!

Published on Aug 9, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

Saulus

Volledige weergave:

Hallo, beste luisteraars! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de loop van de avond op 9 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap. Terwijl hij sprak, zag ik een lopende band met gouden letters.

Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods. Ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik vertel u een verhaal.

Er was een man op de aarde, die werk zocht…

Toen wilde hij gaan solliciteren bij een Christelijke organisatie. Daar vroeg men of hij Christen was… “Jazeker!” zei hij.

“Hoe bent u tot geloof gekomen?” vroeg men.

Deze man vertelde dat hij, voordat hij Christen was, kerken verwoestte! En van het ene huis naar het andere huis ging om mannen en vrouwen over te leveren. En hij wierp ze in de gevangenis. “Verder”, sprak hij, “heb ik zoveel verkeerds gedaan. Ik was een Christenvervolger, die men vreest. Ik dreigde met het uitroeien van de Christenen en velen zijn gedood.”

De man van de Christelijk organisatie, die een baan open had staan, kreeg een brok in de keel, maar luisterde verder…

“Op een dag was ik op weg met mijn helpers, om in een andere stad de Christenen uit te roeien. Maar plotseling kwam er een licht uit de hemel, dat mij omstraalde. Toen hoorde ik mijn naam twee keer en de stem zei: ‘Waarom vervolgt gij mij?’”

Handelingen 9, vers 5  En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt.

Nu ben ik een uitverkoren werktuig. Ik was blind.

Handelingen 9, vers 18 tot 19  En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt.

De Christelijke organisatie was de kerk.

“Sommigen die wilden niets van mij weten, omdat ze naar mijn verleden keken, en niet naar het heden.” Hij werd afgewezen dus. Maar hij wist: Jezus Christus had hem vergeven en hij had zich 100% overgegeven, en was een dienaar van de levende God geworden. En hij sprak overal in de synagogen, dat Jezus Christus de Zoon van God is!

Handelingen 9, vers 21  En allen, die het hoorden, stonden verbaasd. Tot zover, Benjamin.

Toen zei ik tegen de bode engel Gods: “Het leek wel het verhaal van Saulus”.

Dat is het ook! sprak de bode engel. Laat deze boodschap voor u een bemoediging zijn. Wat u ook gedaan hebt in uw leven, geef u over aan Hem, die u ook roept: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

En Jesaja 43, vers 8

Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde, en let niet op wat altijd is geschied.

U bent Gods uitverkoren werktuig! Ik heb u lief.

Benjamin, ik ga nu, en mocht deze boodschap delen. Shalom!

“Wacht”, zei ik, “Hoe heet u?”

Mijn naam is Saulus.

“Bent u dan deze Saulus?”

Nee, dit was een grapje van de Here, want u bent zo nieuwsgierig!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com