DutchVideo 2016

Mijn kostbare en waardevolle prinsesje!

Boodschap Gods: Voorwaar, gij zijt een deel van Mijn plan, en zijt net dat stukje van de legpuzzel om Mijn plan compleet te maken. Zonder jou wordt het nooit compleet! Lees of hoor verder.

Gepubliceerd op 19 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God's princess2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 19 januari 2016 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kesiach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Mijn geliefde, dit zegt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:
Gij zijt een waardevol geschenk, Mijn kostbare en waardevolle prinsesje. Gij blijft eeuwig van waarde tot in alle eeuwigheid in Mijn ogen! Voorwaar, gij zijt een deel van Mijn plan, en zijt net dat stukje van de legpuzzel om Mijn plan compleet te maken. Zonder jou wordt het nooit compleet. Laat Mij jou gebruiken en kneden en vormen, Mijn geliefde kind!

Filippenzen 2, vers 17 en 18  Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.
En Filippenzen 4, vers 11 en 12  Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.

Laat je door Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, gebruiken!
Samen met Mij ben je in staat te worden, zoals Ik het bedoeld heb.

Lukas 10, vers 9  En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

En Johannes 14, vers 12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

En de derde brief van Johannes, vers 2 tot en met 4  Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt. Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

En Johannes 10, vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij.
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Zo sprak de Heer.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com