DutchVideo 2016

Mijn kind, Ik hoor je!

Zorgen kunnen een heleboel dingen met je doen, maar gebeden kunnen een heleboel dingen voor je doen. Lees of hoor de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 19 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

worrying versus praying

Volledige weergave: 

Shalom, welkom! Op 19 september 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Psalm 88, vers 2 en 3  Here, God van mijn heil, des daags roep ik, des nachts ben ik vóór uw ogen. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mijn geroep.

“Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig bent U, mijn Rabboeni!”
“Ik stort mijn hart uit.”
Mijn kind, Ik hoor je.

Sirach 2, vers 2 tot en met 4  Houd het rechte spoor. Wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan Hem vast en laat Hem niet los. Dan word je aan je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig, wanneer je wordt vernederd.

Voorwaar, zorgen kunnen een heleboel dingen met je doen.
Maar gebeden kunnen een heleboel dingen voor je doen!

Sirach 3, vers 20 tot en met 22  Groot is de kracht van JHWH, een bescheiden mens prijst hem. Onderzoek geen dingen die te moeilijk voor je zijn, probeer niet te begrijpen wat je verstand te boven gaat. Richt je op hetgeen je opgedragen is; waarom zou je met verborgen dingen bezig zijn?

En Jesaja 40, vers 28 tot en met 31  Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is JHWH, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op JHWH krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel:
‘Stop ermee om onwetend te zijn!’ van 16 september 2016.

Sirach 3, vers 17 tot en met 19  Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft. Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je genade bij JHWH. Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde mensen, maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen.

Voorwaar, dank JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Psalm 69, vers 31  De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen.

Voorwaar, mijn naam is Traléa en ben een bode engel Gods. 

Psalm 92, vers 6  Hoe groot zijn uw daden, JHWH, hoe peilloos diep uw gedachten.

Dank Hem, dat u mag geloven dat Hij dezelfde is!

Sirach 15, vers 15 en 16  Als je het wilt kun je de geboden naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest. Hij heeft je vuur en water voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest.

En Psalm 118, vers 24  Dit is de dag die JHWH heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.
En Psalm 119, vers 32  Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte.
Vers 35  Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het liefst.

Maak groot de Here, onze God, de Rots!
Zijn werken zijn volmaakt en al Zijn wegen recht. Bidden en geloven is weten, dat Hij een Beloner is voor wie Hem in nederigheid zoeken. Zij zullen nimmer beschaamd worden!

Sirach 42, vers 16 tot en met 20  De zon ziet lichtend op alles neer; JHWH vervult zijn werk met luister. Zelfs zijn heiligen zijn niet in staat over alle wonderbare werken te vertellen, die hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn macht gevestigd. Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet één woord is voor hem verborgen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik mag u zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com