DutchVideo 2016

Met vreugde en kracht zijn er carnavalsoptochten afgelast!

Waarschuwende, mededelende boodschap Gods: Zo wil de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob u laten weten, dat er geen hoop en redding is voor u, zowel als Christen, als u deelneemt aan de wereldse lusten, die niet uit God zijn! Lees of beluister de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 8 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

carnavalstochten afgelast plus tekst

Volledige weergave: 

Hallo! Op 8 februari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig en machtig is uw Rabboeni, uw Meester, Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Donder, de bode engel des Heren.

Voorwaar, God duldt uw afgoderijen niet! 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Met vreugde en kracht zijn er carnavalsoptochten afgelast.
Zowel in Breda als in ’s-Hertogenbosch, en vele plaatsen in Nederland, zal ik, Donder, vele optochten verstoren! Zo wil de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob u laten weten, dat er geen hoop en redding is voor u, zowel als Christen, als u deelneemt aan de wereldse lusten, die niet uit God zijn! Wees niet gelijkvormig aan de satan, maar gehoorzaam aan God, en bekeer u! Haal uw maskers weg, en toon berouw en uw hart aan God, die u liefheeft en u wil redden!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
De bode engel Gods sprak verder,

Laat uw valse gezicht veranderen in hoe God het werkelijk bedoeld heeft! 

Mattheüs 26, vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der Profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten.

Profeet Benjamin, sorry dat ik zó stormde!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com