DutchTo the futureVideo 2012

Met Gods tijdmachine naar de nabije toekomst!

Opnieuw beschrijft Benjamin Cousijnsen gedetailleerd alles, wat de engel van de Heer hem laat zien en horen. Vanuit de tijdmachine beziet hij toekomstige gebeurtenissen, tijdens en na de Opname, hier op aarde.

Gepubliceerd op 5 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

tijdmachine

Volledige weergave:

Benjamin schrijft,

In mijn slaap hoorde ik deze woorden…

Benjamin, ooit is er een profetische boodschap uitgesproken over jouw leven: ‘Je zult een held zijn’. Word nu wakker.

Meteen reageerde ik en stond ik op… “Mag mijn vrouw ook mee?” vroeg ik. “Mijn vrouw had de vorige dag aangegeven, een keer mee te willen. Dit wil ze ook heel erg graag”, zei ik.

De engel sprak: Held van God, zij kan dit niet dragen. Maar het zal niet lang meer zijn, en dan zal ze God zien met jou en vele anderen. Jij mag Gods gruwel zien, held van God.

“Nee, voor mij geen enge dingen”, zei ik op straat…

Ik was nog niet uitgesproken, toen ik plotseling in een prachtige omgeving stond; het leek het paradijs wel!

Ik dacht, ‘Is dit eng?’ Want ik hoorde prachtige vogelgeluiden, zelfs het watergeklater kon ik horen stromen.

Benjamin, wat is het hier mooi, he?

“Ja, echt prachtig! Dit vind ik ontspanning”, zei ik.

Ik heb een cadeau voor jou, zei de engel, dit hoort echt bij jou!

Ik dacht aan van alles, zelfs aan geld.

Kijk eens achter deze struik! Ik liep erheen, deed de struik aan de kant, en wat ik toen zag… Ik was zeer verrast!

‘Dat lijkt wel een tijdmachine’, dacht ik, en meteen zei de engel: Dit is een tijdmachine!

Ga er maar in. Ik dacht, ‘Was mijn vrouw er maar bij’. Toen zag ik een glimlach op het gezicht van de boodschapper verschijnen.

“Hoe werkt dit?” vroeg ik.

De engel van de Heer drukte op een soort hendel naar beneden.

Ik hoorde de engel nog de laatste woorden roepen: Benjamin, goede reis!

Ik zag om mij heen achter elkaar gebeurtenissen, die elkaar afwisselden…

Het was enorm groot en in 3D. Dit, terwijl de tijdmachine trilde – vergelijk het maar met de film ‘The Time Machine’ – alleen was dit veel indrukwekkender.

De Heer liet mij toekomstige beelden zien…

Ik zag doden, die uit de vriezer werden gehaald, om hun lichaamsdelen te verplaatsen in een ander mens, of was het een robot?

Want ik zag een open borst met rode, gele en een blauwe bedrading, op de operatiekamer liggen.

Ik zag even later een duistere zaal, waar de satan en zijn demonen aan tafel zaten.

Ze spraken en ze roddelden over iemand; het bleek Jezus Christus te zijn. Het was een vergadering.

Ik zag dat sommige kerken door tornado’s kapot geblazen werden, maar sommige kerken hadden een bloedrood kruisteken op hun deuren.

Ze waren beschermd door het Bloed van het Lam, Jezus Christus. Deze kerken hadden nauwelijks beschadiging.

Ik zag een vliegtuigramp, waarvan de piloot plotseling verdwenen was, samen met enkele reizigers.

Dit vliegtuig stortte neer. Er volgde een ontploffing.

Elders viel er van alles uit de lucht…

Ik zag een helikopter, die tegen een flat aan crashte. Ik raakte zeer bevreesd, van wat ik allemaal zag. Maar nauwelijks voelde ik dit, of de engel zat plotseling naast mij, en zei: Vrees niet! Ik ben gekomen in Gods blijdschap, om u te verkwikken. De engel zei, Romeinen 15, vers 32

Ik vroeg, “Wat staat daar dan?”

Hetzelfde, wat ik reeds en meer zei, zei de engel.

Ik zag mensen paniekerig schreeuwen, huilen en verdwaasd rondlopen in de kerk, omdat er net mensen eensklaps verdwenen waren.

Zo zag ik de achtergebleven vader, waarvan de vrouw, dochter en baby waren verdwenen; in één keer waren ze weg!

Ik hoorde een stem zeggen: Alle dingen zullen vergaan, Benjamin, God spreekt: 2 Petrus 3, vers 11 tot 15

Dit sprak de Koning der koningen, Hij sprak het zelf uit.

Ik zag beelden van brandende auto’s…

Ik zag een moeder met een fotolijst in haar hand, en zij hield dit tegen zich aan, en liep verward door de straten. Er was grote verwarring onder de mensen!

Ik zag een pastoor, die zijn eigen pakje sigaretten vertrapte, en zei: “Wie de zonde doet, is uit de duivel! Ik was verkeerd!” zei hij spijtig. “Ik had 1 Johannes 3, vers 6 tot 10 beter moeten overdenken!”

“Wat voor rampen waren dit?” vroeg ik de engel Gods.

Dit zijn de tekenen Gods, antwoordde de engel, wat er zal geschieden. Niet om de mensen bang te maken, maar om ze wakker te schudden. Bekeer u, maak u klaar! zei de engel. Kom tot Jezus Christus, Hij roept u al zo lang! riep de engel.

Neem deze boodschap serieus. Maak nu uw keus, nu het nog kan, of ga verloren. Voor of tegen Jezus Christus; eeuwige pijn, de hel, die u vandaag nog niet hoeft te leren kennen, of, kiest u voor de hemel, waar Jezus Christus met Zijn liefde en vrede op u wacht? Waar nimmer pijn is.

Maak nu de keus, voor het te laat is, en u achterblijft in de eindtijd, waar u zeker niet in wilt zijn, omdat het ondraaglijk zal zijn! 

Plotseling stond de tijdmachine, waar ik in zat, stil… het stopte voor onze woning.

Benjamin, held van God, hoe vond je het?

“Laat dat ‘held’ maar weg”, lachte ik, “wat ik zag, was erg schokkend!”

Op de slaapkamer aangekomen, zei de engel: Benjamin, had uw vrouw nog meegewild?

“Ja”, zei ik, “maar niet met zoiets, want alles wat ik heb gezien vandaag, zoals dit, is te erg”.

Zeg haar maar, dat er een groot feest aankomt… de Koning komt!

“Dit hoor ik heel vaak”, zei ik.

De engel zei: Kijk maar, wat ik je liet zien. Kijk naar deze wereld van nu. De klok zal spoedig niet meer tikken, omdat zij, die Christus hebben aangenomen, geen tijd meer en geen getik meer zullen horen.

Ze zullen zich verblijden in Hem, die zeer spoedig komt.

Toen zei de engel, terwijl ik weer in bed lag: Jezus Christus is met jou, Hij beschermt je en zegent je.

En wie niet naar jou met Gods boodschap wil luisteren, en deze serieus neemt, zal het bemerken, als Jezus, de Koning, komt.

Slaap lekker, en maak geen lawaai, anders wordt je vrouw wakker.

Opeens was de engel Gods weg, en ik moest bijkomen van alles, wat ik had gezien en gehoord. Eventjes, want toen ging ik meteen alweer alles opschrijven, beneden, wat ik letterlijk gehoord en gezien heb.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com