DutchVideo 2012

Merkteken van de Antichrist!

‘Geef dit bericht door’, zei Michaël, de bode engel van God. Een waarschuwing voor de achtergeblevenen. Neem het merkteken niet aan!

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Dit visioen is gegeven op 16 april 2012 aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin schrijft,

Mijn naam is Michaël, Shalom! Shalom Benjamin, word wakker. Lieve Benjamin, ik zeg tegen jou dit: Blijf in je bed, rust uit en hoor mij aan. Geef deze boodschap door!

Dit is een tijd, waarin God Zijn wraak over het onrecht dat de mensheid Hem heeft aangedaan, zal vergelden.

Benjamin, er zal dreigende Christenhaat zijn, erger dan ooit tevoren!
“Welk land, als ik vragen mag?”
Ik heb het over Europa.
Er zullen camera’s in de straten en op de pleinen zijn. Ook zullen de paspoorten en kaarten telkens moeten worden uitgelezen, zodat ze de mens goed kunnen controleren. Deze gebeurtenissen, en vele andere gebeurtenissen, Benjamin, zijn de laatste fasen, waarin satan nog macht heeft. Dit heeft niet alleen betrekking op Europa, maar op de hele Aarde!

Massa’s mensen, Benjamin, vooral kinderen, worden geconditioneerd voor een duivels merkteken op het hoofd.
Speels worden nu al massa’s kinderen in Europa, op scholen, enzovoorts, in handen gebracht van satan met zijn occulte rituelen, zoals het uitspreken van toverformules, waarzeggerij, en nog veel meer. En zo vallen ze in handen van de antichrist!

Benjamin, de val van de wereldmunt is in beeld.
Uiteindelijk zal nu spoedig een merkteken komen als betaalmiddel.  Openbaring 13, vers 16  

Het merkteken maakt deel uit van de wereldregering.
Het is van levensbelang, dat ook u dit merkteken niet aanneemt! Want het maakt deel uit van de antichrist. Kies snel voor God, Jezus! Het is de laatste kans om eeuwig leven te hebben!
Benjamin, Jezus preekt over de eindtijd in Mattheüs 24, Markus 13, Lukas 12, 17 en 21, over valse christussen, valse profeten, en nog veel meer.

Ook zijn nu heel veel Joden teruggekeerd naar Israël.
Dit zijn ook weer tekenen van de laatste dagen.  Ezechiël 11, vers 17
Wie niet wil horen, gaat verloren met hun horen, zien, en zwijgen!

Benjamin, de wereld is er klaar voor; het is duidelijk zichtbaar!
Het laatste wereldrijk wordt klaargemaakt, met als leider de antichrist. Doch dat alles is het begin!

Wees u bewust, de tijd is nabij.
Jezus komt zeer spoedig! Geef dit door. Jezus zegt: Kom tot Mij, voordat het te laat is. Maak uw keuze. De hel bestaat en de Hemel, net als ik, Jezus Christus, leef!

Benjamin, ik roep naar de gelovigen en niet-gelovigen: De tijd is nabij!
Bekeer u, want de klok zal spoedig ophouden te tikken, en waar zal u dan zijn?
Benjamin, bij je vrouw was je in slaap gevallen, maar bij mij niet, omdat mijn woorden kracht hebben en vastgezet worden in je geheugen, zodat je mijn boodschap, elk woord en elke letter, doorgeeft.

Dag, Benjamin!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com