IndonesianVideo 2014

Mengenai Film Noah!

SESUNGGUHNYA, KATA MALAIKAT UTUSAN TUHAN, FILM NOAH MENYIMPANG DARI KEBENARAN DAN PENUH KEBOHONGAN! TUHAN YESHUA HAMASIACH MENGUNGKAPKAN KEPADA ANDA KEBENARAN SEUTUHNYA! DISARANKAN: BACALAH KITAB HENOKH: https://www.heavennet.net/writings/the-book-of-enoch/

Silakan disebarluaskan dan tanpa diubah © BC