DutchVideo 2023

Men gaat kennismaken met een extreem hitterecord!

Profetische boodschap Gods overgeleverd aan Gods ware eindtijdprofeet in de eindtijd; de Heer noemt de landen op die getroffen zullen worden door een extreem hitterecord. Velen zullen door hun ongehoorzaamheid aan God schadelijke gevolgen ondervinden!

Gepubliceerd op 2 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u; Afghanistan, Rusland, China, Australië, Filippijnen, Papoea-Nieuw-Guinea, Italië, Spanje, Turkije, Syrië, en Amerika, en dit telt ook voor u, Korea en Indonesië;
Zo spreekt de Heer: Velen zullen door hun ongehoorzaamheid aan God schadelijke gevolgen ondervinden! Men zal kennismaken met een extreem record aan hoge temperaturen! Vele gezondheidsdiensten zullen ook in de problemen komen door de hoge werkdruk, vanwege de extreme zonnehitte, en er zal een enorme droogte zijn, en ook het water zal onbetaalbaar worden. Voorwaar, zelfs in grote steden zal men de werkuren verminderen van de buitenwerkzaamheden vanwege de extreem hoge temperaturen.

Voorwaar, men maakt van de wereld een hel en men krijgt een hel!
De temperaturen zullen tussen de 30 en 50 graden zijn en zelfs nog hoger worden boven de 50 graden. Voorwaar, ook door de enorme bevolkingsgroei, de vele inwoners, hierdoor is ook de kwetsbaarheid, vanwege de hitte. Voorwaar, voor sommige landen zoals Nederland, Duitsland, en België zal de extreme zonnehitte hen meer blijven beperken hoewel er ook wel lagere temperaturen zullen zijn. Voorwaar, in 2016 werd men ook gewaarschuwd voor hoge temperaturen die ook in vervulling zijn gegaan, evenzo nu is het aan u voorzegt.

Lucas 21, vers 11, 25, 26, 31, en 36 En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
En vers 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

En Openbaring 16, vers 9 tot en met 11 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
En vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Tot slot,
Voorwaar, voordat het allerergste komt; de pijnen en gezwellen, onder andere voor de mensen der ongehoorzaamheid, zullen Gods trouwe kinderen thuis worden gebracht!

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Ja, dit spreekt over de Opname en daarna zullen er wereldwijd vele branden zijn, Profeet Benjamin.

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com