DutchVideo 2015

Meer zakgeld voor de kinderen in opdracht van de Here God!

Boodschap Gods: Gods liefde voor Zijn kinderen is groot en niet in geld uit te drukken! Maar in Zijn grote liefde en bewogenheid, gaf de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, de opdracht, op de trein te stappen. Dit is het verslag van het avontuur, dat Profeet Benjamin Cousijnsen meemaakte, op zijn verjaardag op 30 januari 2015. Benjamin werd plotseling verplaatst en geleid door de Heilige Geest door de straten van Deventer. De Heer sprak: Bij dat huis moet je zijn. Benjamin dacht: ‘Wat moet ik toch zeggen? Heer, help!’

Gepubliceerd op 2 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

pocket money 10 Euros

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.

Op 30 januari 2015, op de verjaardag van Gods geliefde eindtijdprofeet, werd hij uitgezonden.
Terwijl hij in de trein zat, wist Profeet Benjamin Cousijnsen niet, waarheen hij ging. Zoals Henoch werd weggenomen, werd Profeet Benjamin in de trein weggenomen en verplaatst.

Hebreeën 11, vers 5 en 6  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Voorheen had Profeet Benjamin nog in de trein, voordat hij verplaatst werd, ‘Hengelo’ gelezen.
En van het ene moment op het andere stond hij op straat in Deventer. Hij was zeer verbaasd en liep, waar de Heilige Geest hem naartoe leidde… Opeens, na enkele straten te hebben doorgelopen, sprak de Here Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot hem: Bij dat huis moet je zijn.
Benjamin dacht: ‘Wat moet ik toch zeggen? Heer, help!’
De deur ging open, en Benjamin zei meteen: “Ik ben hierheen geleid. Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen”. Hij zag jongeren met een lichte beperking tussen de 14 en 16 jaar. Benjamin vroeg: “Hoeveel zakgeld krijgen ze in de week?”
“Eén euro”, antwoordde de leidster, en ze gaan dan even naar de stad.
Benjamin zei: “Ik moest u deze envelop overhandigen”.

Lukas 18, vers 16  Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

Voorwaar, Benjamin zei verder: “Hier in deze envelop zit 1.000 euro voor zakgeld. Ieder kind krijgt vanaf nu 10 euro zakgeld per week”.
“Zoveel?” zei de leidster van deze kinderopvang.
“Ja, zoveel. En als dit geld op is, moet het voortgezet worden. Doet u het niet, dan zal de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dit huis voorgoed gaan sluiten!”
Voorwaar, de leidster schrok behoorlijk!

Na een kopje koffie, vertelde Benjamin nog over de website, die ze beslist eens moest bezoeken, de EvangelicalEndtimemachine.com
En ook zei Benjamin, dat dit geen toeval is, maar dat hij gebracht was in Deventer. Voorwaar, Profeet Benjamin wordt wel eens vaker uitgezonden, en kan zo opeens voor uw neus staan!

1 Korinthiërs 2, vers 9 tot en met 12  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, ik, Rafaël, sluit dit avontuur af met: 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com