DutchVideo 2015

Maxima betaalde voor zegeningen maar ontving vloek!

Boodschap Gods: Voorwaar, wie geeft nu steeds een vloek mee als men u een hand geeft? Het begon met een gift donatie voor Paus Franciscus! Lees of luister verder…

Gepubliceerd op 27 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Maxima shaking hands with Obama

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Corcimana en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, het begon met een gift donatie voor Paus Franciscus, die toen nog aartsbisschop was bij Buenos Aires.
Voorwaar, koningin Maxima gaf hem 500.000 euro. En over de gift donatie vanaf 2010 tot en met 2015 zal ik het maar niet hebben. Voorwaar, eeuwig leven kan men niet kopen! In 2008 betaalde Maxima per maand 12.000 euro aan de Rooms-Katholieke kerk!

Voorwaar, velen laten zich misleiden door zijn charmes, mooie woorden en magie.
Zelfs heeft de valse profeet, paus Franciscus, een singel uitgebracht met speeches in alle talen over onderwerpen als vrede, enzovoorts. Het is een echt Rock album geworden! Voorwaar, luister eens naar de boodschap van 19 mei 2013, met de titel: ‘Muziek der misleiding!’ en naar de boodschap van 14 april 2014, met de titel: ‘Onthulling Gods: Ritmische helse Beatmuziek!’

Voorwaar, Maxima’s zegeningen zijn veranderd, niet in zegen, maar in vloek!
Met de aankomst uit China in Den Haag, wordt ze opgenomen voor symptomen als koorts en rugpijn en een hevige nierbekkenontsteking. Voorwaar, wie geeft nu steeds een vloek mee, als men u een hand geeft?

1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.
En vers 12  Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

En 2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com