DutchVideo 2016

Massaverkrachtingen en aanrandingen in Keulen!

Deze boodschap Gods en mededelende resumé verwijst ook naar de profetische waarschuwingen van God, die van tevoren werden geopenbaard m.b.t. de extremisten, welke zich onder de vluchtelingen bevinden en bevonden. En zie wat er heeft plaatsgevonden in Keulen! Alle woorden en profetieën zijn afkomstig van de Here God. Voor de ongelovige Thomassen: deze boodschap geeft de data en titels van eerdere aankondigingen door, die gegeven werden, nog voordat het bekend werd en plaatsvond. Gods woorden worden door Gods engelen, die komen in de naam van Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach, geciteerd aan Gods dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, die het meteen doorgeeft aan de wereld, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws!

Gepubliceerd op 11 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sexual assaults and mass rape in Köln, Germany

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 11 januari 2016 bracht de bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord aan Profeet Benjamin Cousijnsen deze boodschap Gods over.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rasambla en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 18 september 2015 werd het u reeds geopenbaard in de boodschap, met de titel:
‘Bid voor de Christenen die vluchteling zijn!’ In deze boodschap werd geopenbaard, dat onder de vluchtelingen zowel Christenen als extreme Moslims zijn, die vele moorden en verkrachtingen op hun naam hebben staan. Voorwaar, en zo vond er een massaverkrachting en aanrandingen in Keulen plaats, tijdens de Oudejaarsnacht. Al meer dan 500 aangiftes kwamen er binnen bij de politie!

Voorwaar, vele vluchtelingen zijn, met een vals en geldig paspoort en documenten, als vermomde ISIS-terrorist reeds overgekomen!
Voorwaar, luister ook beslist naar de boodschap van 10 november 2015, met de titel: ‘Regering stopt de waarheid in doofpot!’ Voorwaar, in Griekenland, op het eiland Lesbos, waren 12 extremisten opgepakt, vanwege het vervalsen van paspoorten. Voorwaar,

Psalm 36, vers 2  De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen.
En Psalm 78, vers 17  Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen, zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste.
En Psalm 94, vers 16  Wie treedt voor mij op tegen de slechtaards? Wie stelt zich voor mij tegen de bedrijvers van ongerechtigheid?
En Psalm 103, vers 6  De Here doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.

En Spreuken 16, vers 25  Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

Voorwaar, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob zegt u het volgende:

Exodus 20, vers 13 tot en met 17  Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Voorwaar, onderwerp u aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com