DutchVideo 2012

Mariaverschijning = Kameleon van de hel!

11-11-2012  OPENBARING GODS: DE HERE GOD SPREEKT OVER HET AANBIDDEN VAN BEELDEN EN MARIAVERERING: ZE IS GEEN KONINGIN VAN DE HEMEL, MAAR VAN DE HEL! RICHT U OP KONING JEZUS, KONING DER KONINGEN!

Gepubliceerd op 11 nov 2012 door Evangelische Eindtijdspace (wacht aub momentje totdat video start)

Please share and do not change © BC

Maria huilt tranen van bloed

Volledige weergave:

Hallo! Op 11 november 2012 in de namiddag bracht de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam Saraia. Ik ben een bode engel Gods en vraag uw aandacht.

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Benjamin, satan kan vele wonderen doen, en hij probeert de mensen te verleiden, die op aarde wonen.

Ook in 1996 in de plaats Worcester, Massachusetts, kwam bloed uit een tabernakelbeeld. In Mexico, Bosnië, Spanje kwam er bloed of tranen uit de ogen van de beelden. Velen kwamen tot geloof en aanbaden het beeld!

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God.

Jeremia 8, vers 19  Hoor! hulpgeroep van de dochter mijns volks uit het land, wijd en zijd: Is de HERE niet in Sion, of is haar Koning niet in haar? Waarom hebben zij Mij gekrenkt met hun beelden, met nietigheden uit den vreemde?

Benjamin, niemand komt tot de Vader dan door Mij, niet door een beeld of een mariaverschijning, die u zegt om via haar te bidden, uw ‘bemiddelaar’.

Niemand komt tot de Vader dan door Mij! Niet door deze duivelse geest, deze kameleon van de duisternis! Ik zeg u, ze is geen koningin van de hemel, maar van de hel!

Richt u op Koning Jezus, Koning der koningen, zo moet het zijn.

Handelingen 7, vers 55  Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods.

U daar, satanaanbidders, bekeer u van uw wandel!

De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft u reeds eerder gewaarschuwd. Wie niet wil horen, gaat verloren. Ik haat uw afgodenbeelden! Ik zal u niet ongestraft laten, wacht maar af!

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde… Let op!

Johannes 3, vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Kies wie u dienen wilt: is het uw kameleon satan, of Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u wil redden uit zijn hand!

De keus is aan u, maar wees snel voordat Hij Zijn keus maakt.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com