DutchVideo 2014

Manipulatie van de Media door opdrachtgever Obama

DIT IS EEN PROFETISCHE, BETROUWBARE, OPENBARENDE BOODSCHAP VAN GOD ZELF! INHOUD: DE ANTICHRIST OBAMA IS DE OPDRACHTGEVER, EN GEEFT DE GEVALLEN ENGELEN DE OPDRACHT, OM DE WAARHEID TE VERDRAAIEN!

Gepubliceerd op 27 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

media manipulatie

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 april 2014 werd deze profetische, openbarende en waarschuwende boodschap Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sekalia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar! 

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, “Obama”, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, de media manipuleert de wereld, en veel waarheden houdt men achter!

Voorwaar, Obama speelt voor uw ogen een spel voor de camera. Voorwaar, en zo gebeurde het…

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Voorwaar, Rusland heeft niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden van de wereld, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis: de Verenigde Staten!

Voorwaar, Obama laat u niet alles zien, wie hij werkelijk is. Er wordt veel in de filmbeelden geknipt, zodat men alleen ziet, dat de antichrist voor de mens en wereldvrede is.

Voorwaar, Obama heeft in het verborgene reeds een commando gegeven, om een raket paraat in te stellen voor de beer, Rusland!

Voorwaar, men zegt: “Rusland is uit op een derde wereldoorlog”. Voorwaar, dit wordt echter gezegd en komt, doordat de totale overname van de gevallen engelen in volle gang is, en de waarheid door hen verdraaid wordt in opdracht van de opdrachtgever, de antichrist Obama! Het doel is om de landen tegen mekaar op te zetten.

Lees voor: Openbaring 19, vers 17 tot en met 19  Hier staat geschreven: En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zeide tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.

Lees voor: Openbaring 22, vers 6  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, met het oog op de waarheid, wordt u geopenbaard, dat de grote beer, Rusland, zich ook nog zal gaan richten op Israël!

Maar voorheen zal Rusland nog grotere schade worden toegebracht. Het doel is ook de derde wereldoorlog uitlokken, want men weet dat de tijd kort is, en de demonen komen in opstand. En de antichrist wijst met de vinger: ‘Jij hebt dit gedaan!’

Voorwaar, bekeer u!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com