SwahiliVideo 2016

Manabii na malaika wa Mungu wana kazi muhimu katika huduma yake yeye Aliye Juu Zaidi!

Ilichapishwa Agosti 17, 2016 naye Elect of The Endtimes

Nabii wa kiume au wa kike ana jukumu muhimu na hufanya kile anachosema Mungu, ili kujenga na kuwaandaa wale walio watakatifu kwa ajili ya huduma ya mwili wa Yeshua HaMashiach, YHWH, Yesu Kristo!

Tafadhali eneza na usibadilishe chochote © BC