DutchVideo 2015

Maar uw gelach zal veranderen!

Openbarende boodschap Gods: De totale overname der zielen wordt meer en meer zichtbaar in de wereld. Lees en hoor, hoe de antichrist via een omweg zijn doel wil bereiken!

Gepubliceerd op 9 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Obama and pope3

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! 9 September 2015

Dit is een openbarende boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, en door hem meteen opgeschreven.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Riamach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de paus en de antichrist hadden vele plannen besproken en waren verbaasd, dat wereldwijd hun plannen aan het licht waren gekomen!
Voorwaar, men wou het leven van emigranten met een beperking beëindigen. En ze hadden nog zo gelachen aan de telefoon!

Voorwaar, zoals reeds geopenbaard is door Profeet Benjamin Cousijnsen, zijn velen overgenomen, niet alleen door de televisie, computer, games, mobiel, enzovoorts.
De totale overname der zielen wordt meer en meer zichtbaar in de wereld! Er zijn reeds vele ontelbare vermomde ISIS-strijders als vluchteling verspreid in Duitsland. En de rest van de wereld is startklaar om aanslagen te plegen!

Voorwaar, de antichrist zei tegen de paus:
“Via een omweg bereik ik mijn doel ook wel!” De antichrist zei ook tegen de paus: “Jij bent mijn profeet, en ik ben jouw god; en hun God is niet jouw god. Ik ben de god van al wat leeft!” Zo sprak de antichrist. Maar voorwaar, er is kracht in het Bloed van het Lam, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die meer dan overwinnaar is! Er is geen andere God dan de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die over Zijn kinderen waakt.

Galaten 2, vers 19 en 20  Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Voorwaar, deel het Evangelie nu het nog kan! 

Galaten 3, vers 14  Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

En Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com