DutchVideo 2014

Maak uzelf niets wijs!

BOODSCHAPPEN GODS: MAAK UZELF NIETS WIJS. OOK IS GOD ER DUIDELIJK OVER: KIES WIE GIJ DIENEN WILT!

Gepubliceerd op 2 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

homoseksualiteit2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik ben een bode engel Gods.

Hebreeën 13, vers 20  De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden.

Hebreeën 9, vers 28  Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Hebreeën 10, vers 23 en 24  Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Gij zijt een wederom geboren Christen, en gij denkt, dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob het Profeet Benjamin niet laat weten.

Lees voor: Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

1 Korinthiërs 6, vers 9 en 10  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, u kunt niet met het ene been in de hemel, en het andere in de hel staan, net zoals licht en duisternis niet samengaan!

Zeg ik u: Hoe kan Ik u gebruiken? spreekt de Heer.

Johannes 5, vers 28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, heiligheid en onheiligheid gaat niet samen.

Maak uzelf niets wijs! Ook is God er duidelijk over. Kies wie gij dienen wilt!

Ook aids is door zonde voortgekomen. Waarom spreekt de Here hierover?

Omdat God heilig is, daarom! En als gij van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, houdt, bekeert u zich nu meteen en breekt met de zonde. Waar uw hart en ziel is, daar zal gij zijn. Bekeer u! Laat u schoonwassen, zodat u gereinigd wordt. En dwaal niet en maak u niet vuil. Satan heeft tegennatuurlijk zaad gezaaid, om u van God af te trekken.

Geef u aan Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. En werk aan uw relatie en overdenk dit goed!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com