DutchVideo 2021

Maak u klaar want Ik ben zeer nabij, zegt de Here, de Koning der koningen!

In dit boodschap de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreekt tot iedereen: Kom, wat anderen ook van u zeggen, kom aan Mijn voeten en Ik maak u schuldvrij.

Gepubliceerd op 04 Maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Koning der koningen, die tot u zegt:
Kom tot Mij. Ik ben de Koning van alles wat leeft, voor eeuwig. Voorwaar, stel niet meer uit, buig u en wees nederig voor Mij. Ik alléén bezit alle macht! Ik hou van jou, komt tot Mij, ik zag jouw tranen en strijd. Ik ben wie Ik ben, ja, de Alfa en de Omega, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ontfermt zich over u, zonen en dochters van Jerusalem.
Voorwaar, maak u klaar want Ik ben zeer nabij! Kom, wat anderen ook van u zeggen, kom aan mijn voeten en Ik maak u schuldvrij. In Mij vind u redding en volheid en vreugde en kracht. Er is niemand, niets en niemand die u zo vervullen kan als Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, stel u open en breng naar Mij wie het toekomt: alle glorie en ere en aanbidding en liefde.
Voorwaar, open uw hart dan zal je Mijn kracht ervaren. Stelt u hoop op Mij, El Elohim, Adonai, en leer Mij kenen. Voorwaar, nu zegt de zwakke: Ik ben sterk! En de arme zegt: Ik ben rijk om wat de Here heeft gedaan voor mij!

Voorwaar, wie is als Ik, uw liefhebbende Abba, Vader, uw Beschermer en Verlosser?
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u. Mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Zeg, “Halleluja!”
Breng dank aan Hem, die zo genadig is voor u. U bent kostbaar in Zijn ogen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, Hij is uw Verlosser en heeft uw lasten en zorgen weggenomen en heeft u opgewekt.
Zeg, “Ik geloof! Amen!”
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com