DutchVideo 2012

Maak u gereed voor Rosh Hashanah!

THEMA’S ZIJN O.A.: DE ANTICHRIST EN DE GEVALLEN ENGELEN, ONDERSCHEIDING, MEN SPEELT EEN SPEL, HOOGMOED, AFGODERIJ, STRAF VOOR CHRISTENVERVOLGERS, GOD SPREEKT VIA ZIJN WOORD TOT U!

Gepubliceerd op 28 jul 2012 door eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Rosh Hashanah Sjofar2

Volledige weergave:

Hallo! Op 28 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin! Mijn naam is Rubeni. Benjamin, beschrijf mij maar niet. Het gaat om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

2 Johannes 1, vers 7 tot 11  Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.

Ik begroet u daar, die luistert. Ik zeg u dit, zodat u waakzaam bent.

Judas 1, vers 6  En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

Benjamin, de antichrist heeft de samenwerking versterkt tussen Israël, en ondertekend.

Men speelt een spel. Ook Duitsland zal het niet redden. Luister goed,

Jeremia 23, vers 23 tot en met 25  Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des HEREN. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des HEREN.

Numeri 12, vers 6  Toen zeide Hij: “Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een Profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.”

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voor God is NIETS onmogelijk!

Ik ben een bode engel Gods, Rubeni, en ben uitgezonden naar Benjamin om tot u te spreken, tot deze eenvoudige Profeet, en u gelooft niet dat God dit kan doen!

Kleingelovige, wie gelooft u dan wel?

U daar, God haat hoogmoedigheid, ook al bent u wederom geboren. God zal altijd boven u staan. Al praat u anderen naar de mond en doet u zich voor als een engel des lichts. Hoogmoed komt voor de val, Spreuken 16, vers 18.

God kent uw hart en wandel. Ieder zal zijn loon ontvangen. Ook uw afgoderij in het verborgene is bekend bij God.

China, God zal zich ontfermen over de Christenvervolgers, die aan Zijn kinderen komen. God gaat u nu straffen voor elke ziel, die u ombracht. Ik sprak een waarschuwing via mijn Profeet, en u was zo doof als uw afgoden! God waarschuwt elk land! God is een God van liefde, maar u luistert niet. God haat uw afgoderij en uw beelden en uw feesten.

Exodus 20, vers 3 tot 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Waarom luistert u niet, als God uw land wil redden?

Word wakker daar, in Jezus Christus’ naam. Geef uw leven aan Hem. Ook niet aan de paus, maar aan Hem, die boven alles, aanbeden moet worden. En keer u af van Maria; ze wordt zelfs geprojecteerd, om u van Jezus Christus af te houden.

Al uw gebeden moeten gaan via Jezus Christus, de Zoon van God. Kom nu in actie en bekeer u, voordat de Leeuw van Juda komt! Want velen gaan verloren. Er is maar één persoon, die uw zonden droeg op Golgotha: Jezus Christus. Bekeren is gezegend worden en behouden. Ga tot Hem, die u wil redden, nu het nog kan.

Maak u gereed voor Rosh Hashanah, sprak de bode engel Gods, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com