DutchVideo 2023

Maak tijd en onderhoud uw relatie met Mij

Dit is een boodschap Gods met een oproep om dagelijks zijn boodschappen te overdenken, een luisterend oor te geven en tijd te nemen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zo klaar te zijn voor vertrek.

Gepubliceerd op 22 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Spreuken 15, vers 3 De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben engel Gods.

Spreuken 15, vers 2 De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort, maar de mond der zotten stort dwaasheid uit.
En vers 28 en 29 Het hart van de rechtvaardige overweegt, wat hij zal antwoorden, maar de mond der goddelozen stort boosheden uit. Ver is de Here van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.
En vers 32 en 33 Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Voorwaar, dit is niet zomaar een boodschap aan u, en ook geen één of ander boek dat men leest en dan weer naast zich neerlegt en vergeet, waar het om ging.
Voorwaar, wie u ook bent, luister aandachtig! Ik, Rafaël, de bode engel Gods, betuig aan een ieder die deze boodschap hoort, dat het de bedoeling is dat men even de tijd moet nemen, ja, tijd moet vrijmaken voor Gods boodschappen aan u gegeven. Sommigen hebben wel zoveel tijd in hun dagelijks leven voor allerlei bezigheden, maar hebben die niet voor de hemelse overgebrachte kostbare boodschappen, Gods parels! Die laat men vaak liggen en geven het heilige aan de zwijnen om vertrapt te worden, dan verwerpt men de liefde Gods en zondigt men. Voorwaar, als u echter een luisterend oor en een beetje tijd neemt voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus om Zijn boodschap te overdenken, dan zal dat u vormen, veranderen, sterken, en bemoedigen, en zal het boven alles u erop wijzen om uw relatie met Hem te onderhouden en u klaar maken om de Heer te ontmoeten.

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Bekeer u!

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot,

Spreuken 16, vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

Als men geen tijd heeft voor de Heer om een boodschap te overdenken, moet men niet menen dat men gezegend wordt.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com