DutchVideo 2020

Maak mij rein voor U

Bekeer u en wees zuiver! Maar als u voor God blijft spelen en denkt alles te weten, dan zult u het weten; want Gods oordeel zal op uw weg komen!

Gepubliceerd op 10 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 10 juli 2020 bracht de bode engel Gods de volgende waarschuwende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Marsaja, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij die de Here vreest,
Aanbid Hem en heb ontzag voor Hem! Laten wij eerbiedig komen in Zijn aanwezigheid, in de tegenwoordigheid van de Koning der koningen, in Zijn kadosh, heilige Naam. Hij hoort naar hen, die de Here zoeken!

Voorwaar, ontwaak en wees verstandig!
Of o wee, degene die zich niet bekeerd heeft! Bekeer u! Want Hij wil het beste voor u, en wil uw medewerking en respect. Hij wil dat u in uw gebed, zonder te klagen over anderen, of te wijzen met uw vinger, niet roddelt of kwaadspreekt over uw broeder of zuster. Maar breng het bij God, en laat het aan God over. Ontwaak, zonder oordeel of veroordeling over anderen! En kijk alstublieft naar uw eigen hart en ziel en wandel, zegt JHWH!

Voorwaar, bekleed u met Zijn kadosh, heilige gewaden, en reinig u dagelijks voor Zijn aangezicht.
En weet dit, zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen:
Want Ik stel er prijs op, dat gij weet hoe zware strijd Ik te voeren heb voor u. Bekeer u en wees zuiver! En bekleed u met de vruchten van de Heilige Geest, die alle donkerheid zal doen opklaren, en hoogmoed en trots, onder andere, laat verdwijnen!

Indien gij u bekeert, is er hoop.
Maar als u voor God blijft spelen en denkt alles te weten, dan zult u het weten; want Gods oordeel zal op uw weg en wandel komen!

Job 8, vers 2 en 3  Hoelang zult gij op deze wijze spreken en zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen?

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com