DutchVideo 2019

Maak een nieuwe start in 2020

Welzalig zij die voortgaan van kracht tot kracht, wier hart en ziel en gedachten vertrouwen op Zijn kracht en zegeningen. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, maakt alles nieuw! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, welzalig is hij of zij, die voortgaat van kracht tot kracht, wier hart en ziel en gedachten vertrouwen op Zijn kracht en zegeningen.
De Here verheugt zich, wanneer men gelooft in Hem, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die ook uw ziel uit het zeer diepe dodenrijk wil redden. Neig uw oor, en hoor en leer van Zijn onderwijzing! En laat uw vertrouwen in Hem, uw gebed, voor Zijn aangezicht komen.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, leert u hoe u strijden moet, door te vertrouwen op Hem en alleen maar vooruit te kijken. Want Zijn Geest wil op u blazen, en uw hart en ziel en gedachten en wandel zegenen, en Zijn glorie laten zien! Kom maar met uw hart en ziel en gedachten, en bouw op Zijn liefde en trouw. Kom maar met uw tranen, en geef u over en maak een nieuwe start, om het oude, wat is geweest, los te laten. Hij is uw sterkte, en gaf ook u genade en redding aan het kruis, voor wie nederig van hart is. Hij deelt zelf in uw tranen, en gaf ook u genade met Zijn adem van genade. Hij redt, Hij redt, en heeft het volbracht en geeft ook u een nieuw hart, vervuld met hoop en geloof en liefde! Hij roept: “Kijk naar Mijn zegeningen uit!”

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Kijk naar de Heer, en maak u geen zorgen, want Hij maakt u gelukkig! Maak Hem groot, eindeloos! Hij verdient uw ontzag en eerbied en glorie. Hij is het, die de duisternis versloeg en overwon, door ook vooruit te kijken naar de zegeningen! Alles is volbracht en overwonnen, door eerst door de duisternis en dood heen te gaan. Hij leeft, en bracht licht en vergeving en genade! Wie tot Hem komt maakt Hij witter dan sneeuw, en geeft Hij genade als een waterval. Zijn Bloed waste u schoon!

Start een gezegend 2020. Amen!
Hij maakt alles nieuw!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com