DutchVideo 2022

Maak de Here niet tot een tegenstander

Denk nu niet dat Hij uw opstijgende gebeden en beloften is vergeten. Hij toetst u.

Gepubliceerd op 6 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

1 Samuël 2, vers 2 Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
En vers 3 vanaf: De Here immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.
En vers 9 De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, spits uw oren! De Here God is heilig en zeer machtig en krachtig. Denk nu niet dat Hij uw opstijgende gebeden is vergeten en beloften. Hij toetst u. Voorwaar, sta in de gunst bij de Here dan kan Hij u behoeden en zegenen. Voorwaar, laat niets uw opstijgende gebeden in de weg staan.

2 Samuël 22, vers 4 Geloofd zij de Here, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost.

Voorwaar, onderzoek u vandaag nog.

2 Samuël 22, vers 22 tot en met 27 Want ik heb de wegen des Heren gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en van zijn inzettingen week ik niet af, maar ik was onberispelijk voor Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid. De Here heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid vóór zijn ogen. Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander.

Voorwaar, hebt u zich onderzocht?
Bent u niet of wel goddeloos afgeweken van uw God en toont u zich onberispelijk of vernedert u Hem telkens met uw woorden uit uw mond en maakt u Hem tot en tegenstander? Bekeer u! Laat het niet gebeuren zoals bij Eli dat de ark Gods buitgemaakt werd, weggenomen.

1 Samuël 4, vers 18 Toen hij melding maakte van de ark Gods, viel Eli achterover van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de man was oud en zwaar. En hij was veertig jaar richter over Israël geweest.

Voorwaar, de eer was weg.

En 1 Samuël 4, vers 21 en 22 Zij noemde de jongen Ikabod en zeide: weg is de eer uit Israël – omdat de ark Gods was buitgemaakt en om haar schoonvader en haar man. Zij zeide: Weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt.

Voorwaar, zie dit geestelijk.
Ten slotte,

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com